Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού

Αν είσαι κάτοικος εξωτερικού, αυτή η υπηρεσία σε αφορά!

Κοντά στο μισό εκατομμύριο Έλληνες, μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια και είναι λογικό η ενημέρωση τους να μην είναι εύκολη αλλά και η διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων να μην ειναι εφικτή λόγω απόστασης .

Μέσα από την Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής αλλά και την Υπηρεσία StandBy, o Έλληνας του εξωτερικού απολαμβάνει την φορολογική υποστήριξη σαν να βρίσκεται στην Ελλάδα!

Για Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό:
 • Με εισόδημα στην Ελλάδα
 • Με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα
 • Με προοπτική αγοράς ή πώλησης ακινήτου
 • Με ανάγκη ενημέρωσης επί φορολογικών θεμάτων στη Ελλάδα
 • Με ανάγκη εκπροσώπησης στην Ελλαδά (ορισμός αντίκλητου)

Για Έλληνες που ετοιμάζονται:

 • Να φύγουν στο εξωτερικό
 • Να επιστρέψουν από το εξωτερικό
 • Να κλείσουν φορολογικές εκκρεμότητες (ιδιώτες & επαγγελματίες)
 • Nα έχουν για μικρό χρονικό διάστημα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην Ελλάδα ή να επιστρέψουν σύντομα

Γιατί είναι απαραίτητη η Φορολογική Υποστήριξη από τους ειδικούς της A.TL.AS Consulting;

Κάθε χρόνο είναι παρατηρημένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγάζει τουλάχιστον 200 εγκυκλίους, πολυγραφημένες και ερμηνείες που αφορούν φορολογικά θέματα. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των συνεχώς αυξανόμενων φορων,ο φορολογούμενος:
 • θέλει να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία
 • θέλει να γνωρίζει το ζουμί των φορολογικών αλλαγών και πώς αυτές τον επηρεάζουν
 • δεν θέλει να ψάχνει στα τυφλα στο διαδίκτυο για θέματα τόσο πολύπλοκα και μπλεγμένα και θέλει να στηρίζει τις αποφάσεις του σε σωστή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση
Προστάτευσε και διασφάλισε την περιουσία και το εισόδημα σου με την υποστήριξη των ειδικών της  A.TL.AS Consulting

Με ποιον τρόπο θα συνεργαστείς μαζί μας και τι θα σου κοστίσει;

Απλό Πακέτο

79 

ΝΑΙ Φορολογική Δήλωση Ε1 Υπόχρεου
ΟΧΙ Δήλωση Μισθωμάτων (Ε2)Του υπόχρεου
ΟΧΙ Ηλεκτρονική Θεώρηση Μισθωτηρίων με αποστολή αποδεικτικού
ΟΧΙ Αποστολή Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
ΟΧΙ Αποστολή Ειδοποιήσεων Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
ΟΧΙ Δήλωση Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9)Του υπόχρεου
ΟΧΙ Αποστολή της Εικόνας Μητρώου
ΟΧΙ Αποστολή δημοσίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία
ΝΑΙ Αρχείο πελάτη
ΝΑΙ Σύστημα Ειδοποίησης εκκρεμών οφειλών 
ΝΑΙ Ενημέρωση για φορολογικά θέματα 
ΝΑΙ Ερωτήματα ( 1 ώρα)  στους ειδικούς(χρόνος εργασίας για τη μελέτη φορολογικών σας θεμάτων)
ΟΧΙ Υπηρεσία Φορολογικού Εκπροσώπου

Basic Πακέτο

129 

ΝΑΙ Φορολογική Δήλωση Ε1 Υπόχρεου
ΝΑΙ Δήλωση Μισθωμάτων (Ε2)Του υπόχρεου
ΝΑΙ Ηλεκτρονική Θεώρηση Μισθωτηρίων με αποστολή αποδεικτικού (έως 3)
ΟΧΙ Αποστολή Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
ΝΑΙ Αποστολή Ειδοποιήσεων Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
ΟΧΙ Δήλωση Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9)Του υπόχρεου
ΟΧΙ Αποστολή της Εικόνας Μητρώου
ΝΑΙ Αποστολή δημοσίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία
ΝΑΙ Αρχείο πελάτη
ΝΑΙ Σύστημα Ειδοποίησης εκκρεμών οφειλών
ΝΑΙ Ενημέρωση για φορολογικά θέματα
ΝΑΙ Ερωτήματα ( 2 ώρες)  στους ειδικούς (χρόνος εργασίας για τη μελέτη φορολογικών σας θεμάτων)
ΟΧΙ Υπηρεσία Φορολογικού Εκπροσώπου

Premium Πακέτο

290

ΝΑΙ Φορολογική Δήλωση Ε1 Υπόχρεου
ΝΑΙ Δήλωση Μισθωμάτων (Ε2)Του υπόχρεου
ΝΑΙ Ηλεκτρονική Θεώρηση Μισθωτηρίων με αποστολή αποδεικτικού
ΝΑΙ Αποστολή Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
ΝΑΙ Αποστολή Ειδοποιήσεων Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
ΝΑΙ Δήλωση Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9)Του υπόχρεου
ΝΑΙΑποστολή της Εικόνας Μητρώου
ΝΑΙ Αποστολή δημοσίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία
ΝΑΙ Αρχείο πελάτη
ΝΑΙ Σύστημα Ειδοποίησης εκκρεμών οφειλών
ΝΑΙ Ενημέρωση για φορολογικά θέματα
ΝΑΙ Ερωτήματα ( 3 ώρες)  στους ειδικούς (χρόνος εργασίας για τη μελέτη φορολογικών σας θεμάτων)
ΝΑΙ Υπηρεσία Φορολογικού Εκπροσώπου
Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τις  Υπηρεσίες Υποστήριξης Κατοίκων εξωτερικού που προσφέρουμε;