Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Αξιοποίησης και Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων

Η αγορά χρειάζεται χρήματα για να δημιουργήσει νέες επιχείρησεις αλλα και για να αναβαθμίσει τις ήδη υπάρχουσες.
Εμείς προσφέρουμε Ολοκληρωμένη Υποστήριξη στην Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης καθώς και στην Διαχείριση των Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και της Οργάνωσης Επιχειρήσεων!

Τρέχοντα Προγράμματα

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  • Δες εδώ περιληπτικά πληροφορίες για την Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
  • Δες εδώ τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

  • Δες εδώ περιληπτικά πληροφορίες για την Δράση Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
  • Δες εδώ τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη  Επιχειρήσεων

Είμαστε το πρώτο One Stop Tax & Business Solutions στην Ελλάδα προσφέροντας Ολοκληρωμένη Υποστήριξη από την γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την υλοποίηση της μέσα από μια επιχειρηματική οντότητα καθώς και την ανάπτυξη της μέσα στην Αγορά.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Αξιοποίησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων;