Φορολογικής Εξυπηρέτησης Μισθωτών και Συνταξιούχων

Οι φορολογικοί σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting :

 • σας συμβουλεύουν αποτελεσματικά για τα φορολογικά δρώμενα
 • συμπληρώνουν και υποβάλλουν για εσάς την φορολογική σας δήλωση αλλά και
 • υπολογίζουν σωστά  τα τεκμήρια και τους φόρους σας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα φορολογικής συμβουλευτικής και παρακολούθησης για ιδιώτες που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μας, εξυπηρετούμε φορολογούμενους από όλη την χώρα.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία μας :

 • Φορολογικές δηλώσεις – Δηλώσεις ακινήτων
 • Φοροτεχνικές συμβουλές – Παρακολούθηση φόρων
 • Ολοκληρωμένες ψηφιακές ευκολίες για τις ετήσιες φορολογικές σας υποχρεώσεις
 • Έκδοση κλειδαρίθμου
 • Έκδοση εκκαθαριστικών και ταυτοτήτων πληρωμών
 • Έλεγχος βεβαιωμένων οφειλών και αιτήσεις ρυθμίσεων
 • Έκδοση εντύπων τελών κυκλοφορίας
 • Συμπληρωματικές εργασίες στην ΔΟΥ

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.