Φορολογικής Εξυπηρέτησης Κατοίκων του Εξωτερικού

Οι φορολογικοί σύμβουλοι της A.TL.AS Consulting :

  • σας συμβουλεύουν αποτελεσματικά για τα φορολογικά δρώμενα
  • συμπληρώνουν και υποβάλλουν για εσάς την φορολογική σας δήλωση αλλά και
  • υπολογίζουν σωστά  τα τεκμήρια και τους φόρους σας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα φορολογικής συμβουλευτικής και παρακολούθησης για ιδιώτες που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα και ζουν στο εξωτερικό. Λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μας, εξυπηρετούμε φορολογούμενους από το εξωτερικό εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία μας :

  • Ορισμός αντικλήτου
  • Κατάθεση αίτησης αντικλήτου στην αρμόδια ΔΟΥ
  • Ολοκλήρωση διαδικασιών μεταφοράς φορολογικής έδρας στο εξωτερικό
  • Κατάθεση δήλωσης κατοίκων του εξωτερικού στην αρμόδια Εφορία
  • Ανάλυση περιουσιακής κατάστασης
  • Στοιχεία φορολογίας  της χώρας προορισμού
  • Φορολογική συμβουλευτική όλο τον χρόνο

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.