Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς

Το να καταλαβαίνουμε τι ανάγκη έχει η αγορά ή το πελατολόγιο μας είναι το 50% του δρόμου για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Γι’ αυτό, η Έρευνα Αγοράς και Ικανοποίησης πελάτη μπορεί να κρύβει ένα πραγματικό θησαυρό!

Η Έρευνα Αγοράς είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου αξιολογούνται και αξιοποιούνται πληροφορίες που παίρνουμε από την Αγορά μας, προκειμένου να αναπτύξουμε μια Στρατηγική τόσο για την διατήρηση και αύξηση των πωλήσεων μας, την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και να παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με το Σχέδιο Επενδύσεων της επιχείρησης μας.

Σήμερα που οι συνθήκες της αγοράς είναι πιο περίπλοκες από ποτέ και που ο ανταγωνισμός μεγαλώνει κάνοντας τους πελάτες μας πιο απαιτητικούς, οι επιχειρήσεις που προνοούν, έχουν ανάγκη όλο και περισσότερο για πληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά για να την αξιοποιήσουν ώστε να δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και να δημιουργούν ή διατηρούν την θέση τους στην Αγορά.

Η έρευνα αγοράς, αποτελεί το εργαλείο, που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την λήψη αποφάσεων από τα στελέχη.

Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς

Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των προθέσεων των καταναλωτών για μια Επιχείρηση ή κάποιο προϊόν. Πέραν, αυτού όμως, η εν λόγω έρευνα παρουσιάζει αρκετά χρήσιμα στοιχεία που δείχνουν τις τάσεις της Αγοράς τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό, ή ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπηρεσίες Ερευνών Αγοράς

Η απόφαση μιας επιχείρησης για χρησιμοποίηση της έρευνας αγοράς, ως βάση για τη λήψη αποφάσεων, είναι καθοριστικής σημασίας. Μέσα από την έρευνα της αγοράς, επιδιώκεται, ουσιαστικά, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου από μια λανθασμένη επιλογή και απόφαση της διοίκησης.
Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις παρακάτω Υπηρεσίες, οι οποίες αν συνδυαστούν με Συμβουλευτική πάνω στην Στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τότε μπορεί να έχουν πολλαπλά  οφέλη για την επιχείρηση:
E
Στατιστικές Αναλύσεις Δεδομένων (Data Analysis)
Αναλαμβάνονται στατιστικές αναλύσεις δεδομένων με χρήση προηγμένων μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης που διερευνούν το σκοπό της συλλογής των δεδομένων.
E
Στατιστικές Αναλύσεις Ερωτηματολογίων (Survey Data Analysis)
Αναλαμβάνονται στατιστικές αναλύσεις ερωτηματολογίων παντός τύπου τα οποία έχουν δημιουργήσει ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς και έχουν συλλέξει τα αντίστοιχα δεδομένα. Κατά την ανάλυση εφαρμόζονται προηγμένες μέθοδοι στατιστικής και μηχανικής μάθησης καθώς και αναλαμβάνονται η κωδικοποίηση και το καθάρισμα των δεδομένων.
E
Έρευνα Αγοράς/Έρευνα βελτιστοποίησης – απόδοσης – προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών (Market Research Survey)
Αναλαμβάνεται η δημιουργία δειγματοληπτικών ερευνών αγοράς σύμφωνα με την οποία η διοργανώτρια εταιρεία αναλαμβάνει την κατάρτιση ειδικού ερευνητικού ερωτηματολογίου στα πλαίσια της αντίστοιχης έρευνας, την συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το target group που στοχεύετε η διερεύνηση των ζητημάτων καθώς και η στατιστική επεξεργασία αυτών με χρήση προηγμένων μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης. Ειδική περίπτωση της έρευνας αγοράς αποτελεί και η έρευνα προώθησης - απόδοσης και βελτιστοποίησης προϊόντων όπου η διοργανώτρια εταιρεία αναλαμβάνει την συλλογή δεδομένων, την στατιστική επεξεργασία αυτών και την κατάρτιση ενός ειδικού ερευνητικού ερωτηματολογίου που σκοπό έχει να προωθήσει το προϊόν βάση των χαρακτηριστικών του στο αντίστοιχο κοινό ενδιαφέροντος (target group), να εξετάσει την απόδοση του και να το βελτιστοποιήσει βάση των κριτικών και των παρατηρήσεων των αγοραστών.
E
Δημοσκοπήσεις/δειγματοληπτικές έρευνες Gallup-Sampling Surveys)
Αναλαμβάνονται δειγματοληπτικές έρευνες και δημοσκοπήσεις παντός τύπου με την δημιουργία ειδικού ερευνητικού ερωτηματολογίου, την συλλογή δεδομένων βάση του κοινού ενδιαφέροντος και την στατιστική επεξεργασία αυτών με χρήση προηγμένων μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους φορείς είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους οι οποίοι θέλουν να διερευνήσουν ένα ζήτημα ενδιαφέροντος.
E
Έρευνα αξιολόγησης υπηρεσιών/προϊόντων και ικανοποίησης πελατών (Customer Satisfaction Survey)
Αναλαμβάνονται δειγματοληπτικές έρευνες με κοινό ενδιαφέροντος τους πελάτες μιας επιχείρησης. Σκοπός αυτού του είδους ερευνών είναι η αναλυτική διερεύνηση των απόψεων των πελατών για το πώς αντικειμενικά αξιολογούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μιας εταιρείας, την συνολική ικανοποίηση τους. Μια τέτοια έρευνα μπορεί να αναδείξει χαρακτηριστικά και παράγοντες σχετικά με το τι προτιμούν οι πελάτες, τι είναι αυτό που τους δυσανασχετεί με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και χρίζει βελτίωσης, ποιες μπορεί να είναι κάποιες πρόσθετες υπηρεσίες που οι πελάτες θέλουν και δεν τις διαθέτει η εταιρεία, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση των αγορών τους από την εταιρεία και άλλα σχετικά ζητήματα. Ακόμη, υποενότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί η μεμονωμένη έρευνα παραπόνων που η διοργανώτρια επικεντρώνεται στα παράπονα των πελατών και την περαιτέρω διερεύνηση και παρουσίαση αυτών μέσω στατιστικής επεξεργασίας με στόχο την επίλυση τους από την εταιρεία παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.
E
Σεμινάρια Στατιστικής
Αναλαμβάνονται επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού στον τομέα στατιστικής για την εκτέλεση αποδοτικών επαγγελματικών διαδικασιών. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που απασχολούν προσωπικό είτε είναι ατομικές εταιρείες και χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις στατιστικής για την λήψη αποφάσεων, την εκτέλεση αξιόπιστων στατιστικών επεξεργασιών και την ερμηνεία αποτελεσμάτων με σκοπό την δημιουργία στρατηγικών ζητημάτων.
Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τις υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς που προσφέρουμε;