Τι χρειάζεται για να βγει μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος; : το άρθρο γράφει ο Ηλίας Διαμάντης

Σήμερα φιλοξενούμε το άρθρο του φίλου και συνεργάτη μας Ηλία Διαμάντη, που είναι ειδικός στην έκδοση αδειών λειτουργίας. Σε προηγούμενο του άρθρο, ο Ηλίας αναφέρθηκε στην διαδικασία για να βγει μια άδεια λειτουργίας καταστήματος.

 Μαζί με αυτό, θα φιλοξενήσουμε και άλλα άρθρα του Ηλία, με σκοπό, να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητή την διαδικασία που χρειάζεται πριν ξεκινήσουμε μια επιχείρηση που χρειάζεται άδεια λειτουργίας (όποιας μορφής).

Όλη η ομάδα της Atlas Consulting και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας όπως ο Ηλίας Διαμάντης, φροντίζουμε να κάνουμε την διαδικασία ίδρυση μιας επιχείρησης, παιχνιδάκι.

Αφήστε μας να δαμάσουμε την γραφειοκρατική αρκούδα και εσείς ασχοληθείτε με την επιχείρηση σας.

Καλή ανάγνωση!

—————————————————————–

Στο ΦΕΚ 3106Β που εκδόθηκε στις 03-12-2013 βρίσκεται η πιο πρόσφατη νομοθεσία που ορίζει το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Θεωρητικά η νομοθεσία προσπαθεί να απλουστεύσει τις διαδικασίες για έκδοση μίας άδειας . Βέβαια η θεωρία με την πράξη καμία φορά απέχουν , αλλά ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά όντως οι διαδικασίες θα γίνονται πιο απλές αντί για πιο περίπλοκες .

Αρκετά όμως με τις ευχές , πατήστε στο συνέχεια για να δούμε πως βγαίνει πλεόν μια άδεια για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

 

Η διαδιαασία συνεχίζει να είναι σε δύο στάδια : την Προέγκριση και την Αδεία Ίδρυσης και Λειτουργίας . Το στάδιο της προέγκρισης έχει απλουστευτεί , οπότε είναι πλέον εύκολο να πάρουμε προέγκριση και στην συνέχεια να κάνουμε έναρξη στην εφορία .

 

Προέγκριση

 

Για να πάρουμε προέγκριση καταθέτουμε στον Δήμο τα εξής δικαιολογητικά :

 

 • Αίτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θέση και το είδος του καταστήματος .

 

 • Εξουσιοδότηση

Σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος . Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

 

 • Διάγραμμα Κάλυψης

Το διάγραμμα κάλυψης είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα , σε ακτίνα 50 m . Πρέπει να είναι σφραγισμένη απο ιδιωτή μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.

 • Συναίνεση Οικοδομής

Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ( ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει ) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .

Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής ( ή ο ιδιοκτήτης ) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Προσοχή ! Αν διαπιστωθεί ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής ανακαλείται η προέγκριση και η άδεια λειτουργίας του καταστήματος .

 

Επίσης , αρκετοί Δήμοι ζητάν βεβαίωση χρήσεων γης , ενώ χρειάζεται και η έγκριση του αρμόδιου φορέα αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο .

 

Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση . Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα η προέγκριση χορηγείται σιωπηρά .

 

Όσον αφορά την έναρξη στην εφορία , μπορεί να προχωρήσει με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση προέγκρισης και φωτοτυπία της αίτησης αυτής ( όπου προφανώς θα φαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει ) .

 

Να τονίσω ότι η προέγκριση δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα. Είναι όμως απαραίτητο βήμα για να γίνει έναρξη στην εφορία και κατά συνέπεια να πάρουμε ταμειακή μηχανή .

 

Ας δούμε , λοιπόν πως παίρνουμε , αυτή την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας . Εντός τριών μηνών από την προέγκριση ( συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση ) , καταθέτουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας . Αυτά είναι :

 

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

 • Αίτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θεσή και το είδος του καταστήματος .

 

 • Ταυτότητα

Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ) .

Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία κατατίθεται το εταιρικό , υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου και του αγορανομικά υπέυθυνου .

 

 • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Βεβαίωση υπογεγγραμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης . Αυτή την βεβαίωση συνοδεύουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση . Δηλαδή αντίγραφο οικοδομικής άδειας , δήλωση ένταξης αυθαιρέτου , εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία .

 

 • Σχεδιαγράμματα του καταστήματος

Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα ( συνήθως 1/50 ) σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό που να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

Επίσης προσκομίζεται το διάγραμμα ροής της επιχείρησης .

Οι επιχειρήσεις τροφίμων ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία ελέγχου , αλλά δεν είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την αδειοδότηση .

 

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης

Για καταστήματα του ΠΔ 180/79 ( μπαρ , καφετέριες , αναψυκτήρια , εστιατόρια κτλ ) υπεύθυνη δήλωση ( θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ) περί μη καταδίκης .

 

 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία . Το πως εκδίδεται ένα πιστοποιητικό πυρασφάλειας μπορείτε να το δείτε εδώ . Πολλοί Δήμοι δέχονται αντί για το πιστοποιητικό , μία βεβαιώση από την Πυροσβεστική ότι έχει καταχωρηθεί μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία , αλλά φυσικά δεν μπορούμε να πάρουμε την άδεια χώρις το πιστοποιητικό πυρασφάλειας .

 

 • Παράβολα  

 Σε αυτό το σημείο πληρώνουμε παράβολα ( ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό ) για το δήμο και το υγειονομικό .

Στην συνέχεια ο νόμος αναφέρει ρητά ότι :

Ο οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω.

Αλλά , ανάλογα με την περίπτωση και τον εκάστοτε Δήμο είναι πιθανών να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά .

Αφού προσκομίσουμε όλα τα δικαιολογητικά που μας ζητηθούν ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υγειονομική Υπηρεσία . Το Υγειονομικό κάνει αυτοψία , εγκρίνει το κατάστημα και στέλνει πίσω τον φάκελο στον Δήμο , μαζί με την έγκριση του .

Έτσι , μπορούμε επιτέλους να πάρουμε την Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , εφόσον προσκομίσουμε την έναρξη στην εφορία ( και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας αν δεν το έχουμε ήδη προσκομίσει ) .

 

Αυτή είναι η διαδικασία λήψης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

Ηλίας Διαμαντής

ilias

Γεια σου. Είμαι ο Ηλίας Διαμάντης.Σπούδασα Πολιτικός Δομικών Έργων στο ΤΕΙ Σερρών και πέρασα με κατατακτήριες εξετάσεις πρώτος στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , από που και αποφοίτησα . Από το 2002 έχω δικό του τεχνικό γραφείο , το οποίο ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με Άδειες Καταστημάτων . Σε αυτά τα δέκα και πλέον χρόνια έχω αποκτήσει τεράστια εμπειρία πάνω στα θέματα των Αδειών Λειτουργίας . Το 2014 ένωσα τις δυνάμεις μου με τον συνάδελφο Αριστομένη Ελεμίνογλου , φτιάξαμε το www.adeiesleitourgias.gr και έχουμε γραφεία που εξυπηρετούν Αθήνα και Θεσσαλονίκη .

Καλή μας μέρα!

Stay Positive!

 

Αν θέλεις να μάθεις πώς να χτίσεις μια βιώσιμη επιχείρηση, διάβασε αυτό το άρθρο 7 Βήματα για την δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης

Αν πιστεύεις ότι αυτό που διάβασες, σε ωφέλησε και  είναι ενδιαφέρον, μην το κρατήσεις μυστικό…

διέδωσε το!!! After all, it’s free ;)

Related Posts

Leave a comment