Θέση εργασίας: Υπάλληλος Μισθοδοσίας

Υπάλληλος Μισθοδοσίας – Θεσσαλονίκη

Η Φορολογιστική και Συμβουλευτική Εταιρία ATLAS Consulting IKE με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά Υπάλληλο Μισθοδοσίας  για να στελεχώσει το Τμήμα Μισθοδοσίας και Εργασιακών :

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής – Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Εργασιακή εμπειρία 3 – 7 ετών σε διαχείριση δεδομένων μισθοδοσίας εταιρείας
 • Πολύ καλή και επικαιροποιημένη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσία
 • Εξοικείωση και Γνώση προγραμμάτων σχετικών με την μισθοδοσία της Epsilonet
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ( για τους άνδρες)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Tελευταία εργασία σχετική με το μισθολογικό αντικείμενο
 • Μεγάλη ευχέρεια χειρισμού Η/Υ (MS Office)


Δεξιότητες υποψηφίου

 • Οργάνωση, μεθοδικότητα, τήρηση των διαδικασιών
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών
 • Άτομο ευγενικό και πρόθυμο για δουλειά
 • Ικανότητα να διαβάζει νόμους και εγκυκλίους
 • Ικανότητα προγραμματισμού, τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Βασικές Αρμοδιότητες θέσης εργασίας

 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένου κυκλώματος μισθοδοσίας (επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας, υπολογισμός μισθοδοσίας, έκδοση και υποβολή ΑΠΔ και μηνιαίων βεβαιώσεων ΦΜΥ κτλ.)
 • Διαχείριση εργαζομένων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, λήξεις συμβάσεων, μεταβολές εργασιακών σχέσεων κτλ.)
 • Παρακολούθηση εργασιακών συμβάσεων
 • Δημιουργία Αναφορών / Payroll reporting
 • Υποστηρικτικές διεργασίες, αρχειοθέτηση, επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε δημόσιους οργανισμούς (Εργάνη, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ)
 • Έκδοση και τήρηση αρχείου (λογιστικά άρθρα, μισθοδοτικές καταστάσεις, ΑΠΔ, ΦΜΥ)

Παροχές από την Εταιρεία:

 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον
 • Επαφή με διεθνές πελατολόγιο και εξοικείωση με διεθνή οικονομικά
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Συμμετοχή σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού

Παρακαλούμε πολύ η αποστολή των βιογραφικών να γίνεται εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων και σχετικής αλληλογραφίας υποψηφίων για τη θέση εργασίας που ανακοινώνεται από την ATLAS Consulting IKE, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@atlasconsulting.gr

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται σε:

Φιλοξενία των παραπάνω εγγράφων σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης για τους αρμόδιους εκπροσώπους της εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής υποψηφίου.

Η χρήση των δεδομένων γίνεται για την αξιολόγηση επαγγελματικών και ήπιων χαρακτηριστικών υποψηφίων για θέση εργασίας στην ATLAS Consulting IKE, με σκοπό την πρόσληψη.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πλήρως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επιλογή υποψηφίου, χρόνος που δεν θα υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες από τη λήψη των δεδομένων.

Η ATLAS Consulting IKE δεσμεύεται για πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR) και όλου του Νομοθετικού Πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στα δικαιώματα των υποψηφίων στην ενημέρωση, πρόσβαση και διαγραφή των δεδομένων τους.

Leave a comment