Θέση Εργασίας: Payroll Specialist

Αν είσαι τζίνι στα της Μισθοδοσίας,
αν έχεις εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση,
αν γνωρίζεις εξαιρετικά αγγλικά,
αν είσαι ενθουσιώδης, μεθοδικός, χαμογελαστός, αγαπάς την εργασία σου και θέλεις να γίνεις μέλος μιας εξαιρετικής Επιστημονικής Ομάδας Ανθρώπων που κάνουν την διαφορά,
αν σε ενδιαφέρει να εξελίσσεσαι και να προσφέρεις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στείλε μας Βιογραφικό!
 
Που ξέρεις;
Μπορεί να γίνεις μέλος της ομάδας μας!
 
Και στο skywalker –>
https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/Payroll-Specialist/6DB41C04-F227-9144-1450-2DB8662F13C1

Job Overview:
We are looking for an experienced Payroll Specialist to be responsible for all payroll-related tasks. The Payroll Specialist’s responsibilities include collecting and reviewing employee information and working hours, calculating wages, preparing and processing employee payments, and maintaining accurate payroll records.
Responsibilities and Duties:
 • Collecting timesheet data and payroll information.
 • Entering data into payroll and administrative databases and software programs.
 • Calculating wages, benefits, tax deductions, commissions, etc.
 • Maintaining accurate records of payroll documentation and transactions.
 • Preparing and distributing income statements.
 • Responding to payroll-related inquiries and resolving concerns.
 • Performing account balance and payroll reconciliations.
 • Preparing financial reports for accounting and auditing purposes.
 • Preparing periodic payroll reports for review by management.
 • Keeping informed about current legislation relating to payroll
Qualifications:
 • Degree in accounting, business, or a related field preferred.
 • Experience working in payroll or a similar role.
 • Working knowledge of basic accounting principles and payroll practices.
 • Experience working with accounting and payroll software (Epsilon Net).
 • A good command of several different languages would be an asset (Greek & English necessary).
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Strong organizational and time management skills.
 • Strong analytical, communication, and computer skills.
 • High numerical aptitude.
 • Attention to detail.
 • Ethical behavior.

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων και σχετικής αλληλογραφίας υποψηφίων για τη θέση εργασίας που ανακοινώνεται από την ATLAS Consulting IKE, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@atlasconsulting.gr .

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται σε:

Φιλοξενία των παραπάνω εγγράφων σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης για τους αρμόδιους εκπροσώπους της εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής υποψηφίου.

Η χρήση των δεδομένων γίνεται για την αξιολόγηση επαγγελματικών και ήπιων χαρακτηριστικών υποψηφίων για θέση εργασίας στην ATLAS Consulting IKE, με σκοπό την πρόσληψη.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πλήρως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επιλογή υποψηφίου, χρόνος που δεν θα υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες από τη λήψη των δεδομένων.

Η ATLAS Consulting IKE δεσμεύεται για πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR) και όλου του Νομοθετικού Πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στα δικαιώματα των υποψηφίων στην ενημέρωση, πρόσβαση και διαγραφή των δεδομένων τους.

Related Posts

Leave a comment