Θέση Εργασίας: Βοηθός Λογιστή/ Junior Accountant

Θέση Εργασίας: Βοηθός Λογιστή/ Junior Accountant
 
Αν είσαι “τζίνι” στους αριθμούς, στις καταχωρήσεις και γνωρίζεις καλά Λογιστικά,
αν έχεις εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση,
αν γνωρίζεις εξαιρετικά αγγλικά,
αν είσαι ενθουσιώδης, μεθοδικός, χαμογελαστός, αγαπάς την εργασία σου και θέλεις να γίνεις μέλος μιας εξαιρετικής Επιστημονικής Ομάδας Ανθρώπων που κάνουν την διαφορά,
αν σε ενδιαφέρει να εξελίσσεσαι και να προσφέρεις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στείλε μας Βιογραφικό!
 
Που ξέρεις;
Μπορεί να γίνεις μέλος της ομάδας μας!
Αρμοδιότητες:
 • Καθημερινή καταχώρηση β’- και γ’ κατηγορίας και έλεγχος παραστατικών
 • Παρακολούθηση τραπεζικών κινήσεων, ταμειακής κίνησης και έκδοση εντολών πληρωμής
 • Εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για πληρωμές, εισπράξεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις
 • Καθημερινή διαχείριση ERP (Epsilonet)
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Συμφωνία πελατών – προμηθευτών
 • Προετοιμασία ημερήσιων, μηνιαίων και ετήσιων αναφορών για τη προς ενημέρωση της διοίκησης και των πελατών
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε θέση Λογιστηρίου με ανάλογα καθήκοντα
 • Εμπειρία στην χρήση δημόσιων ιστοσελίδων (ΕΦΚΑ & GSIS)
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος (Α ή Β τάξης)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή Γνώση χρήσης Η/Υ, Word, Excel, PowerPoint
 • Επιθυμητή η κατοχή μεταφορικού μέσου
Απαραίτητα  προσωπικά χαρακτηριστικά:
 • Συνεργατικότητα -Ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Διαχείριση πίεσης και απαιτήσεων
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
 • Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και τήρησης προθεσμιών
 • Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών θεμάτων παράλληλα
 • Οργάνωση, μεθοδικότητα, τήρηση των διαδικασιών
 • Εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων και σχετικής αλληλογραφίας υποψηφίων για τη θέση εργασίας που ανακοινώνεται από την ATLAS Consulting IKE, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@atlasconsulting.gr .

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται σε:

Φιλοξενία των παραπάνω εγγράφων σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης για τους αρμόδιους εκπροσώπους της εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής υποψηφίου.

Η χρήση των δεδομένων γίνεται για την αξιολόγηση επαγγελματικών και ήπιων χαρακτηριστικών υποψηφίων για θέση εργασίας στην ATLAS Consulting IKE, με σκοπό την πρόσληψη.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πλήρως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επιλογή υποψηφίου, χρόνος που δεν θα υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες από τη λήψη των δεδομένων.

Η ATLAS Consulting IKE δεσμεύεται για πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR) και όλου του Νομοθετικού Πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στα δικαιώματα των υποψηφίων στην ενημέρωση, πρόσβαση και διαγραφή των δεδομένων τους.

Related Posts

Leave a comment