Θέση εργασίας: Back Office Executive

θέσεις εργασίας Atlas Consulting

Job Overview:
We are looking for an experienced Back Office Executive to be responsible for all functions that help the front office of our company work well. The Back Office Executive’s responsibilities include processing projects, managing databases, performing research, analyzing market trends, and handling accounting and finance tasks.

 

Responsibilities and Duties:
 • Assist and support administrative staff in their day to day operations.
 • Assist and coordinate with other team members.
 • Organize office and assist associates in ways that optimize procedures
 • Create and update records ensuring accuracy and validity of information.
 • Creating, maintaining, and entering information into databases.
 • Assist front office in preparing, scheduling and organizing meetings, events and appointments.
 • Handling incoming calls and other communications.
 • Greeting clients and visitors as needed.

 

Qualifications:
 • Degree in accounting, business, or a related field preferred.
 • Experience working as a Back Office Executive or a similar role.
 • Working knowledge of basic accounting principles.
 • Experience working with CRM and Task Management softwares.
 • Thorough understanding of office management procedures
 • A good command of several different languages would be an asset (Greek & English necessary).
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Strong organisational and time management skills.
 • Proficiency in MS Office
 • Ability to work well under limited supervision.
 • Attention to detail.
 • Ethical behavior.

 

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων και σχετικής αλληλογραφίας υποψηφίων για τη θέση εργασίας που ανακοινώνεται από την ATLAS Consulting IKE, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@atlasconsulting.gr

 

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται σε:

Φιλοξενία των παραπάνω εγγράφων σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης για τους αρμόδιους εκπροσώπους της εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής υποψηφίου.

Η χρήση των δεδομένων γίνεται για την αξιολόγηση επαγγελματικών και ήπιων χαρακτηριστικών υποψηφίων για θέση εργασίας στην ATLAS Consulting IKE, με σκοπό την πρόσληψη.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πλήρως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επιλογή υποψηφίου, χρόνος που δεν θα υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες από τη λήψη των δεδομένων.

Η ATLAS Consulting IKE δεσμεύεται για πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR) και όλου του Νομοθετικού Πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στα δικαιώματα των υποψηφίων στην ενημέρωση, πρόσβαση και διαγραφή των δεδομένων τους.

 

Related Posts

Leave a comment