κοινωνικές επιχειρήσεις

social

22 Μαΐ: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Διαδικασίες ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ – Φορολογικά & Εργατικά Θέματα

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν εταιρική μορφή, γιαυτό και με την παρακάτω παρουσίαση, δίδουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά…