Κέντρο Υγιούς-Βιώσιμης Επιχειρηματικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Final

11 Ιούλ: 7 Βήματα για την δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης

Η επιχειρηματικότητα ήταν πάντα μια διέξοδος με προοπτικές εξέλιξης, προόδου και επαγγελματικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα του σήμερα, η επιχειρηματικότητα φαντάζει…