οικονομικός σχεδιασμός

atlas-audio-class-2-epis

13 Σεπ: 2o Atlas Audio Class: Τι κάνουν οι οικονομικά επιτυχημένοι άνθρωποι;

Σε μια Ελλάδα, που βρίσκεται σε εδώ και πολλά χρόνια σε οικονομική ύφεση και δυσχέρεια, ίσως να ακούγεται κάπως φαιδρό,…