ενθουσιασμός

2

12 Μάιος: Inspirational Vitamin- "Το μαγικό συστατικό για την επίτευξη ενός στόχου είναι ο ενθουσιασμός.."

  “Το μαγικό συστατικό για την επίτευξη ενός στόχου είναι ο ενθουσιασμός.. Αυτός διαχωρίζει την μετριότητα από την αληθινή επιτυχία”…