απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Internship

29 Ιαν: Πρόγραμμα Απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Το Πρόγραμμα Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως συντονιστής της σύμπραξης φορέων των οργανώσεων‐δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη…