ανάπτυξη

8

08 Μαΐ: Inspirational Vitamin- Οι σπουδαιότερες ιστορίες επιτυχίας γράφτηκαν από ανθρώπους που μετέτρεψαν το πρόβλημα σε ευκαιρία!

Οι σπουδαιότερες ιστορίες επιτυχίας γράφτηκαν από ανθρώπους που μετέτρεψαν το πρόβλημα σε ευκαιρία! Πρέπει πλέον να θεωρείται δεδομένο ότι για…

row-of-ducks

07 Μαΐ: Τι είναι το Βusiness Coaching;

Μια μοντέρνα προσέγγιση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχει μια επιχείρηση είναι το λεγόμενο Business Coaching (Eπιχειρηματική Συμβουλευτική)…