επιχειρηματικά κεφάλαια

VCs

21 Μαΐ: Τι είναι τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Venture Capital

Το ΤΑΝΕΟ Α.Ε, Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. συμμετέχει στην πρωτοβουλία τουStartupGreece και συνέταξε ένα πολύ χρήσιμο κείμενο που εξηγεί: -Τι είναι…