ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης

επιδοτηση ΕΣΠΑ νεων τουριστικών επιχειρήσεων

08 Νοέ: Πρόγραμμα Επιδότησης για Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε νεο Πρόγραμμα Επιδότησης για Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση…