Συμμετοχή μας σε events

Ενδεικτικά κάποια events στα οποία έχουμε συμμετάσχει ως ομιλητές!

Invited as keynote speakers

Thessaloniki Space Apps by NASA

Goal Setting Workshop

Atlas Coaching Series

Happy People, Happy Business Keynote

International AIESEC Congress

Building and growing Business intel

Keynote for Free Market Road Show