Η Atlas Consulting με απλά λόγια

H A.TL.AS Consulting είναι Φορολογιστική & Συμβουλευτική εταιρία, δεύτερης γενιάς, αρχικώς ιδρυθείσα το 1972 και με ιστορία 5 δεκαετιών στην Ελληνική και Ξένη Αγορά.

Λειτουργούμε ως Επιχειρηματικός Σταθμός μιας ‘Στάσης’ (One Stop Shop for Company Formation, Accounting, Tax, Legal, Business and Immigration Solutions).

Προσφέρουμε Υπηρεσίες και Λύσεις σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό, με συνέπεια, αμεσότητα και αξιοπιστία για τη μικρή και μικρομεσαία, τη νέα και νεοφυή επιχείρηση, την επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, το σύγχρονο επιχειρηματία και επαγγελματία, εσωτερικού και εξωτερικού.

Η σύγχρονη Οικονομία δεν είναι μια σειρά από εξισώσεις με συν, πλην, διά και επί ή κανόνων και νόμων αλλά είναι η παρατήρηση μιας σειράς από οικονομικές συμπεριφορές που χρειάζονται αποκωδικοποίηση και έπειτα αλλαγή. Τίποτα δεν είναι πιο διαφωτιστικό από το να κατανοήσει κάποιος τον τρόπο που διαχειρίζεται τα οικονομικά του! Εμείς σε βοηθάμε και να αποκωδικοποιήσεις και να αξιολογήσεις αλλά και να προστατεύσεις τους πόρους σου.

Ιδιαίτερη τιμή για εμάς αποτέλεσε το γεγονός συμπερίληψης μας στην λίστα των ιστορικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση μας ιδρύθηκε στις αρχές του 1972 από τον κο Κλεάνθη Πατσούμη (Οικονομολόγο-Φοροτέχνη Α’Τάξης) πρωτεργάτη και ιδρυτή μας.

Το 2007 μετονομασθήκαμε σε A.TL.AS Consulting αναβαθμίζοντας και διευρύνοντας τους τομείς δραστηριοποίησής μας.

Παράλληλα διευρύνοντας την ομάδα μας, οι άνθρωποι μας είναι όλοι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Σπουδών αλλά και Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και έγκριτοι Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Επιχειρήσεων.

Η επωνυμία-όνομα της εταιρίας μας A.TL.AS είναι ακρωνύμιο των παρακάτω λέξεων που αποτυπώνουν το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε:

Αccounting | Τaxation Law | Administration Specialists

Λογιστική Υποστήριξη και Συμβουλευτική | Φορολογική και Νομική Συμβουλευτική Υποστήριξη | Συμβουλευτική Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Οι τομείς δραστηριοποίησης και εξειδίκευσής μας είναι:

 • η Ίδρυση εταιριών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό
 • η Λογιστική Υποστήριξη
 • η Φορολογική Υποστήριξη εταιριών και ιδιωτών
 • η Φορολογιστική Υποστήριξη και Στρατηγική Ομίλων επιχειρήσεων
 • ο Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
 • η Οικονομική Εξυγίανση και Οικονομική Ανασυγκρότηση
 • η Διαχείριση Μισθοδοσίας
 • η Νομική Συμβουλευτική σε θέματα εταιριών, αλλοδαπών, ακινήτων
 • η Υποστήριξη στην απόκτηση αδειών διαμονής
 • η Υποστήριξη στην αδειοδότηση επιχειρήσεων
 • η Φορολογική έδρα
 • η Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Με πολύτιμο εφόδιο την εξαιρετική εμπειρία, τη γνώση και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, βοηθούμε τους πελάτες μας να προστατεύσουν την περιουσία τους, τους οικονομικούς πόρους τους και να περιορίσουν τους κινδύνους έκθεσής τους σε πρόστιμα, αδικήματα καθώς και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την Ελληνική γραφειοκρατία.

Η δέσμευση της εταιρίας στην ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες της και η αντίστοιχη διεύρυνση του πελατολογίου της, συνέβαλαν στην εδραίωση της εταιρίας στους τομείς Ίδρυσης επιχειρήσεων, Φορολογιστικών, Νομικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών, γεγονός που αποδεικνύεται από την πολυετή παρουσία μας στην αγορά αλλά και τη σταθερά αυξητική πορεία του αριθμού των έργων μας.

Η αποστολη μας

H αποστολή μας είναι ξεκάθαρη.

Οι άνθρωποι της A.TL.AS Consulting, γνωρίζουμε πως να αφουγκραζόμαστε, να επεξεργαζόμαστε και να καλύπτουμε απολύτως τις φορολογιστικές και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις της σύγχρονης μικρής επιχείρησης. Αφήστε σε εμάς, την πολυνομία και τη γραφειοκρατία και ασχοληθείτε με το αντικείμενο με το οποίο επιλέξατε να προχωρήσετε, την επιχειρηματικότητα σας!

Η περαιτέρω προσφορά μας προς τη σύγχρονη επιχείρηση, είναι η παροχή των κατάλληλων μέσων και μεθόδων για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πόρων (οικονομικών και μη) και με βάση την Αρχή Οικονομίας Μικρών Επιχειρήσεων τη στηρίζουμε στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξής της.

Παρέχουμε Υπηρεσίες και Λύσεις σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό, με συνέπεια, αμεσότητα και αξιοπιστία για τη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση, για τους ομίλους επιχειρήσεων, τον σύγχρονο επιχειρηματία και επαγγελματία, εσωτερικού και εξωτερικού.

Μπορούμε εύκολα να χαρακτηρισθούμε ως οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες σας, οι άνθρωποί σας, φροντίζοντας με τις γνώσεις, την εμπειρία και το επαγγελματικό μας δίκτυο, να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην πρόοδο, την ανάπτυξη της κερδοφορίας της επιχείρησής σας καθώς και την προστασία της περιουσίας σας, πάντα με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ενσυναίσθηση.

Οι υπηρεσίες μας βοηθούν ολιστικά τη μικρή επιχείρηση να ξεκινήσει με ισχυρά θεμέλια με στόχο τη δυναμική εξελικτική πορεία.

Σας στηρίζουμε ουσιαστικά ώστε να διαμορφώσετε το μέλλον σας. Γινόμαστε συνδημιουργοί-συνοδοιπόροι προς ένα καλύτερο επιχειρηματικό αύριο.

Σύνθημά μας είναι το “Μαζί, μπορούμε καλύτερα, μπορούμε περισσότερα”.

Η Κουλτουρα μας

Είμαστε μια ομάδα που έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη, καταφέρνει και πετυχαίνει συνεχόμενες χρονιές ανάπτυξης, ακόμη και εντός της οικονομικής κρίσης στην Ελληνική αγορά, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις της εποχής μας.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί και θα αποτελεί ιδιαίτερα για εμάς το πολυτιμότερο περιουσιακό μας asset-στοιχείο.

Το πλαίσιο-περιβάλλον εργασίας βασίζεται στην αποτελεσματική συνεργασία με εφαρμογή οριζόντιου management και υψηλό αξιακό κώδικα συναλλακτικής ηθικής.

Θεμελιώνουμε την επιτυχία μας στην προσεκτική επιλογή των συνεργατών μας.

Εστιάζουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμισή του τόσο σε επίπεδο επιστημοσύνης όσο σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων – social skills.

Οι άνθρωποι-συνεργάτες της A.TL.AS έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την επαυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών μας πάντα με υψηλή επιστημονική κατάρτιση που είναι ανελλιπώς επικαιροποιημένη μέσω συνεχούς-τακτικής μετεκπαίδευσης.

Ο άνθρωπος αναβαθμίζεται όταν στη θέση του “Εγώ” βάλει το “Εμείς” το οποίο αποτελεί και το θεμέλιο της κουλτούρας μας!

Οι αξιες μας
Υπευθυνότητα
Σοβαρότητα
Ενσυναίσθηση
Υψηλή Τεχνογνωσία
Σεβασμός
Εχεμύθεια

Γιατί να μας επιλέξετε;

Με 5 δεκαετίες συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στην Ελληνική αγορά, οι Εκατοντάδες Ευχαριστημένοι Πελάτες μας από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου αναγνωρίζουν και νοιώθουν εμπιστοσύνη για ό,τι μας διακρίνει:
50 χρόνια Εμπειρία
…διανύουμε την 5 δεκαετία παρουσίας μας στην αγορά και η εμπειρία μας είναι μεγάλη και αδιαμφισβήτητη.
Επιχειρηματικό Πνεύμα
...μιλάμε στην γλώσσα του σύγχρονου επιχειρηματία γιατί και εμείς επιχειρηματίες είμαστε.
Χωρίς Σύνορα
...χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες και έξυπνα μέσα για να εξυπηρετούμε και απομακρυσμένα τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Άμεση Εξυπηρέτηση
… κόβουμε τους γόρδιους δεσμούς της γραφειοκρατίας και εξυπηρετούμε άμεσα τους πελάτες μας.
Εμπιστοσύνη
…στηρίζουμε τις επαγγελματικές μας σχέσεις στην εμπιστοσύνη, στην ανθρωπιά και στην ενσυναίσθηση.
Διεθνές Δίκτυο
...είμαστε συνδεδεμένοι με ένα Διεθνές Δίκτυο Λογιστών, Φορολογικών Συμβούλων και Συμβ.Ανάπτυξης..
Value for money
…η υπηρεσία μας αξίζει περισσότερο από αυτά που πιθανόν θα πληρώσεις για αυτήν.
Λύσεις μιας Στάσης
…σε εμάς θα βρεις λύσεις ολοκληρωμένες καθώς υποστηρίζουμε την σύγχρονη επιχείρηση και τον φορολογούμενο ολιστικά.
Ιστορικό εταιρίας
1972
🏢Ίδρυση της εταιρίας από τον κο Κλεάνθη Πατσούμη
1980
🖥Αγορά του πρώτου Η/Υ για λογιστικά
θέματα στην Θεσσαλονίκη
1984
📍Μεταφορά σε ιδιόκτητο γραφείο
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
1988
🌍Ίδρυση της εταιρίας ΚΕΥ για παροχή υποστήριξης για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
1990
🏭Υποστήριξη ελληνικών εταιριών να στήσουν
τα εργοστάσια τους στα Βαλκάνια
1991
📌Μπαίνει η Σουσάνα στην εταιρία και ξεκινά εκπαίδευση
μαζί με τις σπουδές της
1997
🤝Προσθήκη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
2004
🏬Η εταιρία αλλάζει εταιρική μορφή
2007
🌀H εταιρία μετονομάζεται σε A.TL.AS Consulting, Α όπως Accounting, ΤL όπως Taxation Law και ΑS όπως Administration Specialists.

2013
✍️Δημιουργείται το AtlasHub, Κέντρο Προσωπικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
2015
🌐Δημιουργείται το Atlas Learning, Ψηφιακό Σχολείο Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης
2016
🇬🇷 Ίδρυση υποκαταστήματος στην Αττική για την εξυπηρέτηση πελατών εσωτερικού & εξωτερικού.
2017
🌎Ενεργή συμμετοχή μας σε Διεθνή Δίκτυα Επιχειρηματικότητας και σε Διεθνείς Λογιστικούς & Φορολογικούς Οργανισμούς
2019
🔘 Μεταφερόμαστε σε νέο μεγάλο χώρο στην Θεσσαλονίκη και ιδρύεται το Atlas Business Center
2020
Διπλή Βράβευση από τα Accounting Awards
🥇Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Περιφερειακά Λογιστήρια
🥈Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Επιτυχής προσφορά υπηρεσιών στο εξωτερικό
2021
🌏Το πελατολόγιο μας πλέον εκτείνεται σε όλες τις ηπείρους, σε σχεδόν 100 χώρες και προχωράμε! The sky is the limit

🏅Βραβευόμαστε από την Leaders in Law ως Accounting Expert of the Year.

🔑Μεταφορά σε νέες εγκαταστάσεις στην Θεσσαλονίκη.
2022
🔵1972 - 2022 Χρυσή επέτειος Atlas Consulting

🏅Βραβευόμαστε με 8 Βραβεία στα Accounting Awards 2022 - Απονομή τιμητικού βραβείου "Συμβουλευτική Εταιρία της Χρονιάς"
Οι Ικανότητές μας
Legal Services
International Tax Planning
Business Funding
Business Coaching
Immigration Services
Payroll
Accounting & Bookkeeping
Marketing & Branding
Business Consulting
Tax Consulting

Οι πελάτες της A.TL.AS σε όλο τον κόσμο!

Είμαστε τόσο κοντά όσο ένα τηλεφώνημα ή ένα email. Επικοινώνησε μαζί μας!
Θεσσαλονίκη

+30 2310 310910

Αθήνα

+30 210 3004160

Εmail

info@atlasconsulting.gr

Ρωτήστε μας κάτι

🙂

Η εταιρία μας μπορεί να λύσει οποιοδήποτε θέμα σας