Atlas Coaching Series

To Atlas Coaching Series© : Προσωπικό & Επαγγελματικό ΤΟ.ΠΙ.Ο©  είναι μια πρωτοβουλία του AtlasHub . Κάθε μήνα μια βιωματική συνάντηση Group Coaching, που σε βοηθά να εκπληρώνεις τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σου (προσωπικούς και επαγγελματικούς), να έχεις ευθυγράμμιση με αυτούς καθώς και να μαθαίνεις χρήσιμες γνώσεις σχετικά με την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινότητας σου, της εργασίας σου, των σχέσεων σου.

Οι συναντήσεις γίνονται υπό μορφή Workshop, με περιορισμένο αριθμό θέσεων και με συγκεκριμένη θεματολογία κάθε φορά και έχουν δυο μορφές:

Life Coaching Workshops & Business Coaching Workshops!

Leave a comment