Νομικές Υπηρεσίες

Τα φορολογικά, τα λογιστικά και τα νομικά θέματα σχετίζονται με ανθρώπους, χρόνο και χρήμα, γι’ αυτό είμαστε ευαίσθητοι στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη μας.

Είτε έχεις εταιρία, είτε επιχείρηση, είτε είσαι ιδιώτης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες βασισμένη στους προσωπικούς σου στόχους, χρησιμοποιώντας το σύνολο των δυνατοτήτων που ο νόμος μας παρέχει.

Η νομική υποστήριξη και κάλυψη των πελατών μας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα,  και πλέον παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές inhouse, μπορώντας έτσι να τους παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και νομικών υπηρεσιών με προνομιακό κόστος.

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες για Εταιρίες, για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις, για Ιδιώτες και για Αλλοδαπούς

Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.

Όπως το σώμα, όταν στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Το Νομικό Τμήμα της εταιρίας μας παρέχει συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, κάθε φορά που προκύπτει τέτοιου είδους ανάγκη.

Κάθε νομική υπόθεση είναι μοναδική και προσφέρουμε αποτελεσματικές, εξατομικευμένες λύσεις σε νομικά ζητήματα των πελατών μας με ιδιαίτερη συνέπεια και υψηλό επαγγελματισμό.

Πιο Συγκεκριμένα:

  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν το Δίκαιο των Επιχειρήσεων
  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα Εργατικής Νομοθεσίας
  • Παρέχουμε συμβουλευτικές και διεκπεραιωτικές υπηρεσίες για νομικά θέματα που άπτονται της ακίνητης περιουσίας
  • Παρέχουμε συμβουλευτικές και διεκπεραιωτικές υπηρεσίες για νομικά θέματα που άπτονται το Δίκαιο Αλλοδαπών
  • Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων και τη δημοσίευση αυτών, όταν απαιτείται
  • Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση και την επικύρωση εγγράφων
  • κτλ

Νομικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

#
Σύσταση Εταιριών

Σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε. ΕΠΕ, Α.Ε), διάλυση εταιριών.

#
Σύσταση μη Κερδοσκοπικών

Σύσταση Σωματείων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά), Συλλόγων, Αστικών μη Κερδοσκοπικών εταιριών, ΜΚΟ

#
Εμπορικές Συμβάσεις

Συμβάσεις Δανείου, Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Έργου, Χρησιδανείου, Εμπορικών Μισθώσεων,Ηλεκτρονικών Συμβάσεων κτλ

Πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης και λειτουργίας, Όροι χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος, Όροι χρήσης και λειτουργίας εφαρμογών

Εμπορικό Σήμα

Κατάρτιση Συμβάσεων εργασίας, ρήτρες εμπιστευτικότητας και μη ανταγωνισμού

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συμβάσεις Δανείου, Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Έργου, Χρησιδανείου, Ηλεκτρονικών Συμβάσεων κτλ

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Όροι χρήσης και λειτουργίας, Όροι χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος, Όροι χρήσης και λειτουργίας εφαρμογών

Εργασιακές Συμβάσεις
Διαπραγματεύσεις
Μετατροπές Εταιριών
Due Diligence
Εμπορικές Συμβάσεις

Νομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

#
Κληρονομικά θέματα
#
Οικογενειακά Θέματα
#
Οικονομικά Θέματα

Νομικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

#
Άδεια διαμονής για αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας
#
Άδεια διαμονής για άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
#
Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα
Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη
Άδεια διαμονής για σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων
Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα
Θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας για τις Νομικές Υπηρεσίες  που προσφέρουμε;