Νομικές Υπηρεσίες

Τα Φορολογικά, τα Λογιστικά και τα Νομικά Θέματα σχετίζονται με ανθρώπους, χρόνο και χρήμα, γι αυτό είμαστε ευαίσθητοι στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη μας.

Είτε έχεις εταιρία-επιχείρηση, είτε είσαι ιδιώτης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες βασισμένες στους προσωπικούς σου στόχους, χρησιμοποιώντας το σύνολο των δυνατοτήτων που ο νόμος μας παρέχει.

Η νομική υποστήριξη και κάλυψη των πελατών μας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες inhouse, μπορώντας έτσι να διαμορφώσουμε ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και νομικών υπηρεσιών με πολύ ανταγωνιστικό – προνομιακό κόστος.

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες για Εταιρίες, Επιχειρήσεις, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Ιδιώτες και Αλλοδαπούς

Ώσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω και πόλις, μη όντων νόμων, καταλύεται.

Όπως το σώμα όταν στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι καταλύεται.

Αριστοτέλης, 384-322 πΧ Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος

Το Νομικό Τμήμα της εταιρίας μας παρέχει Συμβουλευτικές Νομικές Υπηρεσίες στους πελάτες μας, κάθε φορά που προκύπτει αντίστοιχη ανάγκη.

Κάθε νομική υπόθεση είναι μοναδική και προσφέρουμε αποτελεσματικές, εξατομικευμένες λύσεις σε νομικά ζητήματα των πελατών μας με συνέπεια και υψηλό επαγγελματισμό.

Μεταξύ άλλων και πιο συγκεκριμένα:

  • Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν το Δίκαιο των Επιχειρήσεων.
  • Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ζητήματα Εργατικής Νομοθεσίας.
  • Παρέχουμε Συμβουλευτικές και Διεκπεραιωτικές Υπηρεσίες για νομικά θέματα που άπτονται της Ακίνητης Περιουσίας.
  • Παρέχουμε Συμβουλευτικές και Διεκπεραιωτικές Υπηρεσίες για νομικά θέματα που άπτονται το Δίκαιο Αλλοδαπών.
  • Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικών Συνελεύσεων και τη δημοσίευση αυτών όταν απαιτείται.
  • Αναλαμβάνουμε τη Μετάφραση και Επικύρωση Εγγράφων κλπ.

Νομικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Νομικές Υπηρεσίες
Σύσταση Εταιριών

Σύσταση Εταιρειών, Σύνταξη Καταστατικών Προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε., Α.Ε), Διάλυση Εταιριών.

Νομικές Υπηρεσίες
Σύσταση Μη Κερδοσκοπικών

Σύσταση Σωματείων (Εργατικών Επαγγελματικών, Αθλητικών, πολιτιστικών, Καλλιτεχνικών) και Συλλόγων, Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Μ.Κ.Ο.

Νομικές Υπηρεσίες
Εμπορικές Συμβάσεις

Συμβάσεις Δανείου, Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Έργου, Χρησιδανείου, Εμπορικών Μισθώσεων, Ηλεκτρονικών Συμβάσεων κλπ.

Πνευματικά Δικαιώματα

Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων κάθε πρωτότυπου έργου λόγου, τέχνης ή επιστήμης για αποτροπή οικονομικής εκμετάλλευσης από τρίτους.

Εμπορικό Σήμα

Κατοχύρωση Επωνυμίας, Σήματος-Λογοτύπου και συνδυασμού τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Λεπτομερής αποτύπωση της κατάστασης οποιασδήποτε Εταιρείας, Gap Analysis, Υπηρεσίες DPO, Μέτρα Προστασίας Προσωπικών Δικαιωμάτων, Εκπαίδευση.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Όροι Χρήσης και Λειτουργίας, Όροι Χρήσης και Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Καταστήματος, Όροι Χρήσης και Λειτουργίας Εφαρμογών (app).

Εργασιακές Συμβάσεις
Διαπραγματεύσεις

Ομάδα Νομικών και Λογιστών αναλαμβάνουν κάθε Διαπραγμάτευση για Αγορά ή Πώληση Εταιριών.

Μετατροπές Εταιριών
Due Diligence
Εμπορικές Συμβάσεις

Νομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Νομικές Υπηρεσίες
Κληρονομικά Θέματα
Νομικές Υπηρεσίες
Οικογενειακά Θέματα
Νομικές Υπηρεσίες
Οικονομικά Θέματα

Νομικές Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς

Νομικές Υπηρεσίες
Άδεια Διαμονής για Αλλοδαπούς Ιδιοκτήτες Ακίνητης Περιουσίας
Νομικές Υπηρεσίες
Άδεια Διαμονής για Άσκηση Επενδυτικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα
Νομικές Υπηρεσίες
Άδεια Διαμονής για Οικονομικά Ανεξάρτητα Πρόσωπα
Άδεια Διαμονής για Μέλη Οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου Πολίτη
Άδεια Διαμονής για Σπουδαστές Ελληνικών Πανεπιστημίων
Άδεια Διαμονής για Μέλη Οικογένειας Αλλοδαπού που Διαμένει και Εργάζεται στην Ελλάδα
Θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας για τις Νομικές Υπηρεσίες  που προσφέρουμε;