2 νέα Προγράμματα με 100% επιδότηση (Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων)

ΔΡΑΣΗ 1 – Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)
Επιλέξιμες δαπάνες; ενοίκια, ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες δικηγόρου – λογιστή, δαπάνες σύνταξης επενδυτικού σχεδίου, δαπάνες κατάρτισης, δαπάνες για απόσβεση παγίων, δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, δαπάνες νέας θέσης εργασίας.

ΔΡΑΣΗ 2 – Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες συμβουλευτικής, δαπάνες κατάρτισης – εκπαίδευσης προσωπικού, δαπάνες νέας θέσης εργασίας

Οι Δύο νέες δράσεις έχουν σκοπό την:

– Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
– Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
– Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
– Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
– Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας,

Προϋπολογισμός και των δύο δράσεων 72 εκ. ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link
σχέδιο παρέμβασης

Related Posts

Leave a comment