Συμβουλευτική Οικονομικής Διαχείρισης

Με τον Οικονομικό Σχεδιασμό και Συμβουλευτική σε βοηθάμε να πετύχεις τους οικονομικούς σου στόχους. Επίσης σε βοηθάμε να έχεις περισσότερο έλεγχο στα οικονομικά σου χωρίς πονοκεφάλους. Σου μαθαίνουμε να βάζεις προτεραιότητες και να αλλάζεις τις διαδικασίες και συμπεριφορές που δεν φέρουν χρήματα στην επιχείρηση σου. Η Συμβουλευτική μας εστιάζει κυρίως στην αλλαγή της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας πάνω στα οικονομικά θέματα.

Η απελευθέρωση από το άγχος που φέρει η οικονομική διαχείριση γίνεται μέσω αλλαγών που είναι καλό να ακολουθούμε μακροπρόθεσμα αλλά και σε μια πειθαρχία πάνω στο πρόγραμμα που ακολουθούμε. Η υπηρεσία μας αυτή έχει σαν στόχο να σου μάθει πώς να ξεπερνάς το άγχος και το στρες για τα  οικονομικά σου και πώς να έχεις τον έλεγχο παρά την οικονομική κρίση.

Cash is king

Παράλληλα, μπορούμε να εκπονήσουμε εξειδικευμένες Μελέτες Οικονομικού Σχεδιασμού όπως:

  • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για επενδυτικά πλάνα και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών και απολογισμών
  • Κατάρτιση πίνακα ταμειακών ροών
  • Μελέτη εσωτερικής κοστολόγησης
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής Οικονομικής Διαχείρισης που προσφέρουμε;