• Λογιστική παρακολούθηση (ορθή χρησιμοποίηση των λογιστικών προτύπων)
  • Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
  • Λογιστική οργάνωση και επίβλεψη των νέων επιχειρήσεων.
  • Έλεγχος παραστατικών, ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών μηχανογραφικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπει παραλαβή παραστατικών εβδομαδιαία, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση
  • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Λογιστικές Υπηρεσίες;