Λογιστικές Υπηρεσίες

Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
Λογιστική οργάνωση και επίβλεψη των νέων επιχειρήσεων
Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
Έλεγχος παραστατικών, ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών μηχανογραφικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπει παραλαβή παραστατικών εβδομαδιαία, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση
Λογιστική παρακολούθηση (ορθή χρησιμοποίηση των λογιστικών προτύπων)
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Λογιστικές Υπηρεσίες που προσφέρουμε;