Υπηρεσίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων

Τι εταιρία να ανοίξω;

Ποια τα θετικά και αρνητικά κάθε νομικής μορφής;

Πού να κάνω έδρα;

Ποια είναι τα κόστη έναρξης κάθε μορφής επιχείρηση;

Τι επιβαρύνσεις και τι κόστη θα έχω;

Τι με συμφέρει να κάνω;

Και μετά την έναρξη, τι γίνεται;

Πως θα οργανώσω την επιχείρηση μου;

Πως θα την αναπτύξω;

 Αυτές και πολλές άλλες είναι ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις που μας έκαναν στο ξεκίνημα τους οι τωρινοί μας πελάτες αλλά και αυτοί που τώρα ενδιαφέρονται να κάνουν το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα. Με ερμηνεύμενες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις, με ολιστική θεώρηση των επιχειρηματικών επιλογών τους και πάνω από όλα το επιχειρηματικό τους σχέδιο, προσφέρουμε λύσεις κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες του πελάτη.

Παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στην Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα και Αθήνα!

Α. Προετοιμασία:

B. Υπηρεσία Φορολογικής έδρας

Αν έχεις μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, τότε μπορείς να μπορείς να αποκτήσεις φορολογική έδρα στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα με ελάχιστο κόστος και με το κύρος της επαγγελματικής εγκατάστασης!

Γ. Ολοκλήρωση διαδικασιών έναρξης επιτηδεύματος ή σύστασης νομικού προσώπου.

Τι περιλαμβάνει:

  • Επισκέψεις στα επιμελητήρια και την εφορία
  • Εγγραφή στα μητρώα
  • Θεώρηση στοιχείων
  • Παράδοση κλειδαρίθμου
  • Εγγραφή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Απαλλαγές από ασφαλιστικούς οργανισμούς (όπου είναι εφικτό)
* για εταιρίες υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικών αδειών γενικότερα παρέχουμε οργανωμένο πακέτο με συνεργαζόμενη εταιρία ειδικευμένη σε αδειοδοτήσεις

Οργανώνουμε την ίδρυση της επιχείρησης σας με απλά βήμα και χωρίς κόπο για εσάς!
Με μερικές υπογραφές, μια εξουσιοδότηση, εντατική συμβουλευτική, σας βοηθάμε αποτελεσματικά να ιδρύσεις την επιχείρηση σου είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό!

Δ. Business Coaching Session για Οργάνωση της Νέας Επιχείρησης

E. Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Λογιστικής & Φορολογικής Παρακολούθησης

ΣΤ. Συμβουλευτική για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σκεπτικού σας και την προσέλκυση πελατείας

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων που προσφέρουμε;