Ελεγκτικές Υπηρεσίες

  • Οργάνωση Εσωτερικών Ελέγχων
  • Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου ή Επισκόπησης
  • Οικονομικός και Φορολογικός Έλεγχος εταιρίας (Due Diligence) – Έλεγχοι δέουσας επιμέλειας
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες;