Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών

Κώδικας Δεοντολογίας 

 

Παρακάτω, παραθέτουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών τον οποίο ακολουθούμε πιστά σε όλες τις συναλλαγές μας: 

Μετάβαση στο περιεχόμενο