Κοντά στο μισό εκατομμύριο Έλληνες, μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια και είναι λογικό η ενημέρωση τους να μην είναι εύκολη αλλά και η διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων να μην είναι εφικτή λόγω απόστασης. Αν είσαι ένας από αυτούς, η Φορολογική Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού από την A.TL.A.S Consulting σε αφορά!

Μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την φορολογική υποστήριξη, εξειδικευμένα πακέτα, την Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής αλλά και την Υπηρεσία StandBy, o Έλληνας του εξωτερικού απολαμβάνει την φορολογική υποστήριξη σαν να βρίσκεται στην Ελλάδα!

Φορολογική Υποστήριξη Κατοίκων εξωτερικού:
 • Με εισόδημα στην Ελλάδα
 • Με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα
 • Με προοπτική αγοράς ή πώλησης ακινήτου
 • Με ανάγκη ενημέρωσης επί φορολογικών θεμάτων στη Ελλάδα
 • Με ανάγκη εκπροσώπησης στην Ελλαδά (ορισμός αντίκλητου)

Για Έλληνες που ετοιμάζονται:
 • Να φύγουν στο εξωτερικό
 • Να επιστρέψουν από το εξωτερικό
 • Να κλείσουν φορολογικές εκκρεμότητες (ιδιώτες & επαγγελματίες)
 • Nα έχουν για μικρό χρονικό διάστημα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην Ελλάδα ή να επιστρέψουν σύντομα

Γιατί είναι απαραίτητη η Φορολογική Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού;

Κάθε χρόνο είναι παρατηρημένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγάζει τουλάχιστον 200 εγκυκλίους, πολυγραφημένες και ερμηνείες που αφορούν φορολογικά θέματα. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των συνεχώς αυξανόμενων φόρων, ο φορολογούμενος:
 • Θέλει να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία.
 • Θέλει να γνωρίζει το ζουμί των φορολογικών αλλαγών και πώς αυτές τον επηρεάζουν.
 • Δεν θέλει να ψάχνει στα τυφλά στο διαδίκτυο για θέματα τόσο πολύπλοκα και μπλεγμένα και θέλει να στηρίζει τις αποφάσεις του σε σωστή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση.
Προστάτευσε και διασφάλισε την περιουσία και το εισόδημα σου με την υποστήριξη των ειδικών της A.TL.AS Consulting.

Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων

Διεκπεραίωση Φορολογικών υποχρεώσεων

Ρύθμιση Εκκρεμών Φορολ. υποθέσεων

Φορολογική Εκπροσώπηση φυσικών προσώπων

Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας

Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Απλό Πακέτο

97

ΝΑΙ Φορολογική Δήλωση Ε1 Υπόχρεου
ΟΧΙ Δήλωση Μισθωμάτων (Ε2) του υπόχρεου
ΟΧΙ Ηλεκτρονική Θεώρηση Μισθωτηρίων με αποστολή αποδεικτικού
ΟΧΙ Αποστολή Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
ΟΧΙ Αποστολή Ειδοποιήσεων Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
ΟΧΙ Δήλωση Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9) υ υπόχρεου
ΟΧΙ Αποστολή της Εικόνας Μητρώου
ΟΧΙ Αποστολή δημοσίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία
ΝΑΙ Αρχείο πελάτη
ΝΑΙ Σύστημα Ειδοποίησης εκκρεμών οφειλών
ΌΧΙ Ενημέρωση για φορολογικά θέματα
ΌΧΙ Ερωτήματα (1 ώρα) στους ειδικούς (χρόνος εργασίας για τη μελέτη φορολογικών σας θεμάτων)
ΟΧΙ Υπηρεσία Φορολογικού Εκπροσώπου

Basic Πακέτο

197

ΝΑΙ Φορολογική Δήλωση Ε1 Υπόχρεου
ΝΑΙ Δήλωση Μισθωμάτων (Ε2) του υπόχρεου
ΝΑΙ Ηλεκτρονική Θεώρηση Μισθωτηρίων με αποστολή αποδεικτικού (έως 3)
ΟΧΙ Αποστολή Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
ΝΑΙ Αποστολή Ειδοποιήσεων Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
ΟΧΙ Δήλωση Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9) του υπόχρεου
ΟΧΙ Αποστολή της Εικόνας Μητρώου
ΝΑΙ Αποστολή δημοσίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία
ΝΑΙ Αρχείο πελάτη
ΝΑΙ Σύστημα Ειδοποίησης εκκρεμών οφειλών
ΝΑΙ Ενημέρωση για φορολογικά θέματα
ΝΑΙ Ερωτήματα (2 ώρες) στους ειδικούς (χρόνος εργασίας για τη μελέτη φορολογικών σας θεμάτων)
ΟΧΙ Υπηρεσία Φορολογικού Εκπροσώπου

Premium Πακέτο

377

ΝΑΙ Φορολογική Δήλωση Ε1 Υπόχρεου
ΝΑΙ Δήλωση Μισθωμάτων (Ε2) του υπόχρεου
ΝΑΙ Ηλεκτρονική Θεώρηση Μισθωτηρίων με αποστολή αποδεικτικού
ΝΑΙ Αποστολή Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
ΝΑΙ Αποστολή Ειδοποιήσεων Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
ΝΑΙ Δήλωση Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9) του υπόχρεου
ΝΑΙ Αποστολή της Εικόνας Μητρώου
ΝΑΙ Αποστολή δημοσίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία
ΝΑΙ Αρχείο πελάτη
ΝΑΙ Σύστημα Ειδοποίησης εκκρεμών οφειλών
ΝΑΙ Ενημέρωση για φορολογικά θέματα
ΝΑΙ Ερωτήματα (3 ώρες) στους ειδικούς (χρόνος εργασίας για τη μελέτη φορολογικών σας θεμάτων)
ΝΑΙ Υπηρεσία Φορολογικού Εκπροσώπου

Με ποιον άλλο τρόπο μπορείς να συνεργαστείς μαζί μας;

Online Φορολογικές Απαντήσεις

Απευθύνεται σε φορολογούμενους (ιδιώτες, επαγγελματίες) που αναζητούν γραπτές και εμπεριστατωμένες απαντήσεις για φορολογικά ζητήματα αναφορικά με την προστασία της περιουσίας και του εισοδήματος τους.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω email.

Κόστος: από 35 ευρώ/ερώτημα

Online Φορολογική Συμβουλευτική

Απευθύνεται σε φορολογούμενους (ιδιώτες, επαγγελματίες) που αναζητούν καθοδήγηση και συμβουλές πάνω φορολογικά ζητήματα αναφορικά με την προστασία της περιουσίας και του εισοδήματος τους.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω skype

Κόστος: από 60 ευρώ/ώρα

Θέλεις να αναθέσεις την Φορολογική σου Υποστήριξη σε μια έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα Επιστημόνων – Λογιστών;

Υποστηρίζουμε Υπεύθυνα & Ολοκληρωμένα Έλληνες Κατοίκους Εξωτερικού!