Υποστήριξη Φορολογουμένων

Φορολογική Υποστήριξη Αλλοδαπών υπεύθυνα και αξιόπιστα με Φορολογικές Υπηρεσίες σχεδιασμένες για την παρακολούθηση των υποθέσεων τους & το φορολογικό σχεδιασμό στο μέλλον.

H A.TL.AS Consulting προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες εξυπηρέτησης αλλοδαπών φυσικών προσώπων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα αλλά και αλλοδαπών εταιριών που σκοπεύουν να ιδρύσουν υποκατάστημα ή εταιρία στην χώρα μας ή έχουν συναλλαγές που εμπίπτουν στο ΦΠΑ της Ελλάδας.

Συμβουλευτική και Υπηρεσίες Εύκολης Προσαρμογής για αλλοδαπούς που έρχονται στην Ελλάδα για λόγους εργασίας ή για να αποκτήσουν περιουσιακό στοιχείο ή για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Γιατί είναι απαραίτητη η Φορολογική Υποστήριξη Ιδιωτών από τους εξειδικευμένους Συμβούλους της A.TL.A.S Consulting ;

Κάθε χρόνο είναι παρατηρημένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγάζει τουλάχιστον 200 εγκυκλίους, πολυγραφημένες και ερμηνείες που αφορούν φορολογικά θέματα. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των συνεχώς αυξανόμενων φορων,ο φορολογούμενος:
 • θέλει να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία
 • θέλει να γνωρίζει το ζουμί των φορολογικών αλλαγών και πώς αυτές τον επηρεάζουν
 • δεν θέλει να ψάχνει στα τυφλα στο διαδίκτυο για θέματα τόσο πολύπλοκα και μπλεγμένα και θέλει να στηρίζει τις αποφάσεις του σε σωστή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση
Όταν έρχεται κάποιος σε μια ξένη χώρα όλα φαίνονται περίπλοκα. Προστάτευσε και διασφάλισε την περιουσία και το εισόδημα σου με την υποστήριξη των ειδικών της  A.TL.AS Consulting!

Ορισμός Αντικλήτου

Άδειες Διαμονής

Κάρτες Εργασίας

Υποστήριξη για αγορά περιουσιακών στοιχείων

Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων

Όταν μια εταιρία του εξωτερικού θέλει να ανοίξει ένα υποκατάστημα ή μια νομική οντότητα στην Ελλάδα, τότε είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι για να την υποστηρίξουμε με μια ομάδα που αποτελείται από νομικούς, φοροτεχνικούς, λογιστές και συμβούλους επιχειρήσεων, ώστε να καλύψουμε απορίες και να απαντήσουμε ερωτήματα που άπτονται των επιχειρηματικών δρώμενων στην χώρα μας.

Έχουμε υποστηρίξει και υποστηρίζουμε ομίλους επιχειρήσεων, εταιρίες πληροφορικής, εταιρίες τεχνολογίας κτλ  με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο φάσμα υπηρεσιών με άριστα αποτελέσματα, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλογή της κατάλληλης νομικής δομής
 • Σύσταση, εγκαθίδρυση και διοίκηση
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Ενημέρωση για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών
 • Δημιουργία του κατάλληλου λογιστικού συστήματος
 • Καθοδήγηση για το άνοιγμα και διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών
 • Προγραμματισμός εργατικού κόστους
 • Ετήσιος έλεγχος
 • Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες μιας στάσης για σύσταση, μεταβολή και κλείσιμο νομικής οντότητας
 • Συμβουλευτική για Transfer pricing
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
 • Συμβουλευτική για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας
 • Συμβουλευτική σε Φυσικά πρόσωπα εξωτερικού για την φορολογία του παγκόσμιου εισοδήματος τους.

Με ποιον άλλο τρόπο μπορείς να συνεργαστείς μαζί μας ;

Online Φορολογικές Απαντήσεις

Απευθύνεται σε αλλοδαπούς  (ιδιώτες ή επιχειρηματίες)  που αναζητούν γραπτές και εμπεριστατωμένες απαντήσεις για φορολογικά ζητήματα αναφορικά με την προστασία της περιουσίας και του εισοδήματος τους.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω email.

Κόστος: στείλε μας  email 

Online Φορολογική Συμβουλευτική

Απευθύνεται σε αλλοδαπούς  (ιδιώτες ή επιχειρηματίες)   που αναζητούν καθοδήγηση και συμβουλές πάνω φορολογικά ζητήματα αναφορικά με την προστασία της περιουσίας και του εισοδήματος τους.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω skype

Κόστος: στείλε μας  email 

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Ιδιωτών

Απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν ετήσια υποστήριξη για την επίλυση των φορολογικών τους θεμάτων. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

Απεριόριστα φορολ.ερωτήματα με τηλεφωνική υποστήριξη | Ετήσια Δήλωση Φορολ. Εισοδήματος |Δήλωση και μεταβολές Ακινήτων

Κόστος: στείλε μας  email 

Θέλεις να αναθέσεις την Φορολογική σου Υποστήριξη σε μια έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα Επιστημόνων – Λογιστών ;

Υποστηρίζουμε Φορολογούμενους Ολοκληρωμένα και Πανελλαδικά!