Φορολογικές Δηλώσεις 2013: Μέρος Α

Μέσω διαδικτύου, περισσότεροι από 6.000.000 φορολογούμενοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους με καταληκτική προθεσμία την 30ή Ιουνίου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Κατά πληροφορίες από το Υπ. Οικονομικών, το σύστημα θα έπρεπε να είναι σε πλήρη εφαρμογή από τον Φεβρουάριο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε παρατείνοντας την αγωνία των φορολογουμένων. Μάλιστα,λόγω του μεγάλου όγκου δηλώσεων και το μικρό χρονικό διάστημα που πρέπει να κατατεθούν, θεωρείται ότι θα δωθούν οι απαραίτητες παρατάσεις.

Όσοι διαθέτουν παλιούς κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet (ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών) θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν και φέτος, ενώ όσοι δεν έχουν θα πρέπει να τους προμηθευτούν από την Εφορία.

Οι αποδείξεις

Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν στην Εφορία αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός τους και μέγιστο όριο τα 15.000 ευρώ, αλλά και να συλλέξουν για του χρόνου αποδείξεις αξίας ίσης επίσης με το ένα τέταρτο του εισοδήματός τους (με μέγιστο απαιτούμενο όριο τα 10.500 ευρώ). Το 25% του εισοδήματος υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού εισοδήματος μεταξύ αυτού που δηλώνει ο φορολογούμενος και αυτού που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αν ένας φορολογούμενος δηλώσει ετήσιο ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα είναι 25.000 ευρώ, τότε η αξία των αποδείξεων θα υπολογισθεί με βάση το δεύτερο (25.000 ευρώ).

Αν δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις, οι φορολογούμενοι απειλούνται με ποινή φόρου 10% επί της διαφοράς.

 

Αποδείξεις που αφορούν τις γνωστές οικογενειακές δαπάνες απαιτούνται και στην φετινή δήλωση. Αναφέρω εν συντομία ότι μιλάμε για όλες τις αποδείξεις δαπανών που είχε ένα νοικοκυριό στη διάρκεια του 2012 – όπως δαπάνες για σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καύσιμα, ρούχα, παπούτσια, ενώ δεν περιλαμβάνονται  στις αποδείξεις αυτές όσες  δίνουν κάποια φοροαπαλλαγή που θα τις δούμε στη συνέχεια, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τα εισιτήρια, και αποδείξεις που αποτελούν τεκμήρια τις οποίες επίσης θα τις δούμε στη συνέχεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν δηλωθούν οι αποδείξεις που απαιτούνται, επιβαρυνόμαστε με πρόσθετο φόρο ίσο με 10% πάνω στη διαφορά αποδείξεων που θα έπρεπε να δηλώσουμε με όσες δηλώσαμε. Τονίζω τη σημασία της εμπρόθεσμης δήλωσης γιατί μια δήλωση που υποβάλλεται εκτός των νομίμων προθεσμιών, είτε έχει αναγραφεί ο σχετικός κωδικός των αποδείξεων είτε όχι, είναι το ίδιο πράγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη ο συμπληρωμένος κωδικός και φανταστείτε ακόμα και δηλώσεις που θα ήταν αφορολόγητες θα έχουν σημαντική επιβάρυνση φόρου ίση με 10% επί του ποσού των αποδείξεων που έπρεπε να υποβάλλουν.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ
5.000€ 125€
10.000 250€
20.000€ 500€

Φοροαπαλλαγές και μειώσεις φόρου

1. Αναπηρία
Όσοι φορολογούμενοι έχουν αναπηρία 67% ή φορολογούμενοι που ανάπηρο προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς τους, έχουν μια αύξηση στο αφορολόγητό τους κατά 2.000 ευρώ – αυτό μεταφράζεται σε 200 ευρώ φοροαπαλλαγή.

2. Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη
Για τις δαπάνες για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούμαστε μείωση φόρου σε ποσοστό 10% επί των δαπανών αυτών η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

3. Ενοίκια
Για ενοίκια πρώτης κατοικίας καθώς και για ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν δικαιούμαστε μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Η μέγιστη φοροελάφρυνση για τα ενοίκια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

4. Τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας
Μείωση φόρου με ποσοστό 10% στους τόκους που αφορούν δάνειο απόκτησης πρώτης κατοικίας.

5. Αποδείξεις φροντιστηρίων
Μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Η μέγιστη φοροαπαλλαγή για αυτές τις δαπάνες δεν γίνεται να ξεπερνά τα 100 ευρώ.

6. Διατροφή διαζευγμένων
Διατροφή που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.
Μείωση φόρου σε ποσοστό 10% με μέγιστη φοροαπαλλαγή τα 1.500 ευρώ.

7. Ασφάλειες ζωής
Μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Μέγιστο ποσό φοροαπαλλαγή για τους άγαμους τα 120 ευρώ και τα 240 ευρώ για τα αντρόγυνα.
8. Δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου
Αναφέρομαι στην αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού, στην αλλαγή χρήσης καυσίμου θέρμανσης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, στα έξοδα λήψης ενεργειακού πιστοποιητικού.
Εδώ η μείωση του φόρου είναι 10%, ενώ η μέγιστη μείωση του φόρου φτάνει τα 300 ευρώ.

9. Ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών
Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ή μελών εταιρειών – ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ ή σε κάποιο άλλο ταμείο επαγγελματιών.
Η μείωση του φόρου είναι 10%.

Κάποια επιπλέον σημαντικά στοιχεία για τις φετινές δηλώσεις:

  • Υποβολή δήλωσης υποχρεωτικά για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους;
    Η σχετική διάταξη του φορολογικού νόμου που έλεγε ότι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος τους θα υποβάλλουν υποχρεωτικά και ατομική δήλωση ακόμα και αν δεν έχουν τίποτα να δηλώσουν δεν θα εφαρμοστεί τελικά με βάσει το τελευταίο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 28/04/13 και προβλέπει απλώς την υποχρέωση των 18χρονών (για τις φετινές δηλώσεις όσοι γεννήθηκαν πριν από την 01/01/1994) να αποκτήσουν ΑΦΜ και όχι να υποβάλλουν ατομική δήλωση ξεχωριστά.
  • Κάτοικοι εξωτερικού και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.
    Οι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αυτοί που αποκτούν εισόδημα, είτε αυτοί που έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις παρότι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης. Επίσης, οι περισσότεροι από τους κατοίκους εξωτερικού, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια εφορία κατοίκων εξωτερικού πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας επισήμως μεταφρασμένο – αλλά αυτό θα πρέπει να το κουβεντιάσουν με τους λογιστές τους.
  • Υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων στη δήλωση 
    Για τις δηλώσεις που θα καταθέσουμε φέτος, θεσπίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων, είτε φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις είτε έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο όπως οι τόκοι, τα κέρδη από εταιρείες, είτε είναι αφορολόγητα. Αυτό δημιουργεί κάποια προφανή προβλήματα, διότι πως είναι δυνατόν από τη στιγμή που όλοι έχουμε κάποιες μικρές ή μεγάλες καταθέσεις, να πάρουμε βεβαιώσεις τόκων από την τράπεζα όταν οι τόκοι αυτοί είναι μερικά ευρώ το έτος; Νομίζω ότι το κόστος της έκδοσης αυτών των βεβαιώσεων από την τράπεζα θα είναι μεγαλύτερο από το ίδιο το ποσό των τόκων τις περισσότερες φορές.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε

μια πλήρη εικόνα για τα πακέτα εξυπηρέτησης σας,

στο info@atlasconsulting.gr & στο 23103189189

Related Posts

Leave a comment