Φορολογικές Δηλώσεις 2013: Μέρος Β'

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Υπάρχουν δυο τρόποι που υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος:
Ο τεκμαρτός & αυτός που υπολογίζεται βάσει πραγματικών εισοδημάτων

Είναι ένα θέμα που αφορά  και μπερδεύει τους φορολογούμενους, γιατί όλοι μας έχουμε τεκμήρια, μικρά ή μεγάλα. Τα τεκμήρια είναι τα εισοδήματα που θεωρούνται ότι θα έπρεπε ένας φορολογούμενος να έχει από την στιγμή που κατέχει ή να συντηρεί κάποια περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, σπίτια, πισίνες κτλ) ή τα χρήματα που θα έπρεπε να έχει για να κάνει μια αγορά.

Για παράδειγμα η δαπάνη για αγορά Ι.Χ είναι τεκμήριο. Επίσης το να έχουμε ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο σημαίνει ότι έχουμε ένα ελάχιστο εισόδημα για να τα συντηρούμε – ασχέτως αν πάντα ισχύει αυτό ή όχι.

Γενικά η φορολογία εισοδήματος ενός φορολογουμένου γίνεται μεταξύ του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματός του και του εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια, με βάσει το μεγαλύτερο από τα δύο. Επίσης τονίζεται ότι για τα ζευγάρια συγκρίνεται το τεκμαρτό με το συνολικό εισόδημα και των δύο.

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ;

Δυστυχώς παρότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι νόμιμης αντιμετώπισης των τεκμηρίων, πολλοί φορολογούμενοι δεν τους γνωρίζουν.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί φορολογήθηκαν για τεκμαρτό εισόδημα το οποίο θα μπορούσαν να μειώσουν με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (ρωτήστε τους πιστοποιημένους φορολογικούς συμβούλους της A.TL.AS Consulting).

Το κράτος χρησιμοποιεί τα τεκμήρια σαν μέτρο ελέγχου και φορολόγησης κρυμμένων εισοδημάτων, παραδεχόμενο σε ένα βαθμό ότι δεν μπορεί να βρει αυτά τα κρυμμένα εισοδήματα, οπότε διασφαλίζει έμμεσα τη φορολόγησή τους μέσω των τεκμηρίων. Όμως μερικές φορές προκύπτουν και αδικίες από την εφαρμογή των τεκμηρίων όπως θα δούμε παρακάτω.

  • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Κύρια κατοικία
Δευτερεύουσες κατοικίες
Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα
Εξωτερική – εσωτερική πισίνα

 

ΤΕΚΜΗΡΙΟ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τετραγωνικά μέτρα α’ κατοικίας Ετήσια αντικειμενική δαπάνη
Μέχρι 80 τ.μ. 40 € το τ.μ.
81-120 τ.μ. 65 € το τ.μ.
121-200 τ.μ. 110 € το τ.μ.
201 – 300 τ.μ. 200 € το τ.μ.
300 τ.μ. και άνω 400 € το τ.μ.

Και ενδεικτικά κάποια παραδείγματα για τα τεκμήρια των κατοικιών με τη σημείωση ότι αν μιλάμε για μονοκατοικία το τεκμήριο αυξάνεται κατά 30% και αν μιλάμε για δευτερεύουσα κατοικία μειώνεται κατά 50%,

Επιφάνεια Κατοικίες με τιμή ζώνης έως 2.799 € / τ.μ.
Διαμέρισμα Μονοκατοικία Εξοχικό       Δευτερεύουσα κατοικία
60 2.400,00 € 2.880,00 € 1.200,00 €
80 3.200,00 € 3.840,00 € 1.600,00 €
100 4.500,00 € 5.400,00 € 2.250,00 €
150 9.100,00 € 10.920,00 € 4.550,00 €
200 14.600,00 € 17.520,00 € 7.300,00 €

 

Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ

Κυβικά εκατοστά Ι.Χ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη
Έως 1.200 κυβικά εκατοστά 4.000 €
1200 – 2.000 κυβικά εκατοστά + 600 €/100 κ.ε.
2.000 – 3.000 κυβικά εκατοστά + 900 €/100 κ.ε.
3.000 κυβικά εκατοστά και άνω + 1200 €/100 κ.ε.

Να τονίσουμε ότι αν το αυτοκίνητο είναι άνω των 5 ετών τότε έχουμε μια έκπτωση 30%στο τεκμήριο και αν είναι άνω των 10 ετών τότε έχουμε μια έκπτωση της τάξης του 50%στο τεκμήριο.

Μέχρι και 5 έτη
Κυβικά εκατοστά Ι.Χ. Έτος πρώτης κυκλοφορίας
2012, 2011, 2010, 2009, 2008
1000 4.000,00
1200 4.000,00
1400 5.200,00
1600 6.400,00
2000 8.800,00
3000 17.800,00

 

Τα τεκμήρια των μηχανοκίνητων σκαφών ανοιχτού τύπου.

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη
Ολικό μήκος Ετήσια αντικειμενική δαπάνη
Μέχρι 5 μέτρα 4.000 €
Πάνω από 5 μέτρα + 2.000 € το μέτρο

 

Οι πισίνες. Όπως βλέπουμε στην κάρτα το τεκμήριο για χρήση εσωτερικής πισίνας είναι το διπλάσιο από αυτό της εξωτερικής.

Πισίνες
Τετραγωνικά μέτρα Εξωτερική πισίνα Εσωτερική πισίνα
0-60 160 € το τ.μ. 320 € το τ.μ.
60 και άνω 320 € το τ.μ. 640 € το τ.μ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δαπάνες για αγορά Ι.Χ και μοτοσυκλετών
Δαπάνες για εξόφληση δόσεων δανείων
Χρηματικές δωρεές (εκτός δημοσίου) ή γονικές παροχές
Δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων
Αμοιβές οικιακών βοηθών
Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη

Οι δαπάνες για τα δίδακτρα αυτά και οι αμοιβές των οικιακών βοηθών υπόκεινται σε κάποιες εξαιρέσεις – όσοι φορολογούμενοι τους αφορούν αυτά θα πρέπει να τις δουν.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΓΑΜΟΣ 3.000
ΖΕΥΓΑΡΙ 5.000

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου, το λεγόμενο τεκμήριο για τον αέρα που αναπνέουμε, ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση..

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Υπάρχουν κάποιες λύσεις που έπρεπε να έχουν γίνει μέχρι 31/12/2012 και κάποιες που μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων ακόμα και την ώρα της φορολογικής δήλωσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΡΟΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ

 

Ανάλωση κεφαλαίου

Είναι η χρησιμοποίηση του κεφαλαίου που συσσωρεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια – κεφαλαίου που φαίνεται ότι περίσσεψε φορολογικά. Είναι η συνηθέστερη μέθοδος δικαιολόγησης τεκμηρίων αλλά δεν είναι καθόλου απλή στην εφαρμογή της και προτείνω να γίνεται από τον λογιστή.

Δάνεια μεταξύ φυσικών προσώπων ή δωρεές

Τα χρηματικά δάνεια που δίνονται μεταξύ φυσικών προσώπων καθώς και οι χρηματικές δωρεές μεταξύ τους, είναι τεκμήριο για αυτόν που δίνει τα χρήματα και δικαιολόγηση τεκμηρίου για αυτόν που τα λαμβάνει. Η επιβάρυνση για το μεν δάνειο έχει μια εισφορά χαρτοσήμου 3,6%, ενώ η δωρεά υπόκειται σε φόρο βάσει των συντελεστών που ορίζει το κράτος.  Προσοχή, τόσο η χρηματική δωρεά όσο και το δάνειο πρέπει να γίνουν εντός της φορολογικής χρήσης, δηλαδή για τις φετινές δηλώσεις έπρεπε να είχαν γίνει έως τις 31/12/2012.

Τα τραπεζικά δάνεια και η εισροή συναλλάγματος από το εξωτερικού επίσης δικαιολογούν τεκμήρια και πρέπει να δηλωθούν.

Αμφισβήτηση τεκμηρίων

Ο νόμος προβλέπει ότι τα τεκμήρια είναι «μαχητά». Αυτό σημαίνει ότι είναι αμφισβητήσιμα και ότι ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει να αλλάξουν μετά την εκκαθάριση της δήλωσής του.

Εκτός από προφανείς περιπτώσεις όπως οι φυλακισμένοι, που δεν έχουν καμία δυνατότητα να αποκτούν εισόδημα, οπότε μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό, η συνηθέστερη περίπτωση είναι της κληρονομιάς ή της δωρεάς ακινήτου.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε

μια πλήρη εικόνα για τα πακέτα εξυπηρέτησης σας,

στο info@atlasconsulting.gr & στο 23103189189

 

Related Posts

Leave a comment