Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Τον Ιούνιο θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”.

Το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”  θα προκηρυχθεί τον Ιούνιο από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων με υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς και όσων επιθυμούν να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 35.000 ευρώ έως 650.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης έως και 55%. Για το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης αλλά και το είδος των δαπανών οι οποίες θα επιχορηγηθούν.

Οι δικαιούχοι που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών, με δύο τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

β) Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.

γ) Υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, υπό τον όρο να συνεργαστούν (για τους σκοπούς του προγράμματος), με δυο τουλάχιστον επιχειρήσεις, από τον κλάδο της Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών,

δ) Συνεργασία επιχειρήσεων (τουλάχιστον τριών), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.

Related Posts

Leave a comment