7.Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μου

31 Ιαν: Atlashub ή αλλιώς Κέντρο Προσωπικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Έχεις μια ιδέα και θέλεις να την κάνεις επιχείρηση? Έχεις μια επιχείρηση και θέλεις να γίνει βιώσιμη? Το επιχειρηματικό σου…

interview image

23 Ιούλ: Πως να κερδίσεις τις εντυπώσεις στην συνέντευξη για μια ενδιαφέρουσα εργασία

Ανεξάρτητα με το πόσες συνεντεύξεις έχετε κάνει για να διεκδικήσετε μια θέση εργασίας και πόση εμπειρία έχετε σε αυτό, δεν…