Έρευνα και Ανάλυση Φορολογικού, Επιχειρηματικού και Νομικού Περιβάλλοντος

Πολλοί σπεύδουν να ιδρύσουν εταιρία στο εξωτερικό προτού μάθουν τι σημαίνει για αυτούς αυτή η κίνηση. Τι σημαίνει από άποψη φορολογίας, επιχειρηματικότητας αλλά τι νομικό καθεστώς επικρατεί στην χώρα που ιδρύεται μια εταιρία. Το φορολογικό δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο.

Με την ανάλυση των συντελεστών, των νόμων και των διατάξεων, και αξιοποιώντας τις διεθνείς διατάξεις και τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ των χωρών, μπορείτε να υπολογίσετε το φορολογικό κόστος της επιχείρησης, καθώς και να βρείτε νόμιμους τρόπους να το μειώσετε.

Ανάθεση σε εμάς μπορεί να γίνει για απάντηση σε ένα από τα παρακάτω θέματα ή και συνολικά σε μια έκθεση ανάλυσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Άρα μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά εξετάζουμε τα παρακάτω:

 • Λογιστικά και διαδικαστικά θέματα
 • Είδη νομικών προσώπων που υπάρχουν (θετικά και αρνητικά)
 • Κόστος ίδρυσης – λειτουργίας – εγκατάστασης: φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, συμβολαιογραφικά έξοδα (notary), κυβερνητικά παράβολα κτλ
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Φόρος Μερισμάτων & Επαναπατρισμός Κερδών
 • Αμοιβές φυσικών προσώπων: α) με απευθείας χρέωση στην εταιρία, β) με χρέωση μέσω παρένθετης εταιρίας σε τρίτη χώρα γ) με χρέωση από την Ελλάδα.
 • Απαλλαγές από το Φόρο και Φορολογικά Κίνητρα
 • Χρήση Φορολογικού Εκπροσώπου για σκοπούς ΦΠΑ μόνο
 • Οι αμοιβές (management fees, τόκοι & δικαιώματα) βάσει της ΣΑΔΦ
 • Ειδικά θέματα που αφορούν το τομέα δραστηριοποίησης

Η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό ΔΕΝ προσφέρεται για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ενδεικτικά θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη σε τομείς όπως:  χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ebusiness, real estate, , ναυτιλία, χημικά, πρώτες ύλες, τρόφιμα, ποτά, υγεία, βιομηχανικά προϊόντα, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, διαφήμιση ηλεκτρονικά καταστήματα, ενέργεια, ασφάλειες,  παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση και άλλα.

Το κόστος των παραπάνω μελετών εξαρτάται από το εύρος των θεμάτων με το οποίο θέλετε να ασχοληθούμε και αντικείμενο της δραστηριότητας σας.

Η εν λόγω υπηρεσία και μελέτη μπορεί να παρουσιαστεί είτε δια ζώσης, είτε μέσω Skype. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε την ανωνυμία σας, μπορείτε να στείλετε την ερώτηση σας και να μας αναθέσετε την μελέτη στην υπηρεσία Online Φορολογική Συμβουλευτική και ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται να λάβετε μια τεκμηριωμένη απάντηση στο θέμα που σας απασχολεί και σχετίζεται το φορολογικό σας προφίλ.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες Έρευνας και Ανάλυσης Φορολογικού, Επιχειρηματικού και Νομικού Περιβάλλοντος που προσφέρουμε;