Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Όλο και πιο πολύ τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες δραστηριοποιούνται και επιχειρούν εκτός των συνόρων της χώρας. Ο σωστός και αντικειμενικός επιχειρηματικός, οικονομικός και φορολογικός σχεδιασμός είναι πάντα στρατηγικής σημασίας για τον Έλληνα επιχειρηματία.

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στο να προσφέρουν με το δυνατόν κατανοητό και εμπεριστατωμένο τρόπο,  το σκεπτικό που είναι καλό να προηγείται της ίδρυσης μιας εταιρίας στο εξωτερικό (πάντα με τεκμηριωμένη μεθοδολογία) αλλά και ό,τι έπεται από την ίδρυση της καθώς και τι κόστη συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή. Κοινός στόχος είναι η  αναγνώριση αποδοτικών φορολογικών δικαιοδοσιών για την εξάπλωση της επιχειρηματικής δράσης των πελατών μας, παράλληλα με την μείωση της συνολικής φορολογικής και οικονομικής επιβάρυνσης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται βρίσκονται υπό τον διακριτικό τίτλο

Business without Borders TM

ΔΕΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ τους πελάτες μας στην λήψη οποιαδήποτε απόφασης, δεν ενθαρρύνουμε πράξεις και δράσεις που δεν εμπίπτουν σε νόμιμα και θεμιτά μέσα. Εμείς εξετάζουμε τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και σας τις γνωστοποιούμε. Η λήψη απόφασης είναι κάτι προσωπικό για κάθε επιχειρηματία ή για κάθε ομάδα επιχειρηματιών. Η δική μας δουλειά είναι να σας διευκολύνουμε στις διαδικασίες.
Υπηρεσίες Φορολογικού Σχεδιασμού

Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι ένα εργαλείο με την χρήση του οποίου κατανοούμε που βρισκόμαστε, τι φόρους θα πληρώσουμε, πώς μπορούμε να φοροελαφρυνθούμε με τι σκεπτικό πρέπει να εξετάσουμε την λειτουργία επιχείρησης εκτός συνόρων Ελλάδας και με ποια κριτήρια οφείλουμε να επιλέξουμε το οικονομικό περιβάλλον που θα δραστηριοποιηθούμε.

Υπηρεσία Ανάλυσης Παρούσας Φορολογικής Κατάστασης

Το πρώτο και βασικό βήμα στον εταιρικό και φορολογικό σχεδιασμό είναι δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και να αναλύσουμε με φορολογικούς όρους την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Έρευνα και Ανάλυση Φορολογικού, Επιχειρηματικού και Νομικού Περιβάλλοντος

Πολλοί σπεύδουν να ιδρύσουν εταιρία στο εξωτερικό προτού μάθουν τι σημαίνει για αυτούς αυτή η κίνηση. Τι σημαίνει από άποψη φορολογίας, επιχειρηματικότητας αλλά τι νομικό καθεστώς επικρατεί στην χώρα που ιδρύεται μια εταιρία. Το φορολογικό δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο.