Σύστασης Νέων & Νεοφυών Επιχειρήσεων

Α. Προετοιμασία:

  • Επιλογή βέλτιστης εταιρικής δομής
  • Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων
  • Προϋπολογισμοί Φορολογικής Επιβάρυνσης
  • Συναντήσεις και επικοινωνίες ως την λήψη της απόφασης

Β. Ολοκλήρωση διαδικασιών έναρξης επιτηδεύματος ή σύστασης νομικού προσώπου.

Τι περιλαμβάνει:

  • Επισκέψεις στα επιμελητήρια και την εφορία
  • Εγγραφή στα μητρώα
  • Θεώρηση στοιχείων
  • Παράδοση κλειδαρίθμου
  • Εγγραφή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Απαλλαγές από ασφαλιστικούς οργανισμούς (όπου είναι εφικτό)

* για εταιρίες υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικών αδειών γενικότερα παρέχουμε οργανωμένο πακέτο με συνεργαζόμενη εταιρία ειδικευμένη σε αδειοδοτήσεις

Γ. Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Λογιστικής & Φορολογικής Παρακολούθησης

Δ. Συμβουλευτική καθοδήγηση για την ανάπτυξη καινοτόμων σκεπτικών

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν το ebook » 998+1 επιχειρηματικές ιδέες για να εμπνευστείς»