Για Αλλοδαπούς με Συμφέροντα στην Ελλάδα

H A.TL.AS Consulting προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες εξυπηρέτησης αλλοδαπών φυσικών προσώπων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα αλλά και αλλοδαπών εταιριών που σκοπεύουν να ιδρύσουν υποκατάστημα ή εταιρία στην χώρα μας ή έχουν συναλλαγές που εμπίπτουν στο ΦΠΑ της Ελλάδας.

Συμβουλευτική και Υπηρεσίες Εύκολης Προσαρμογής

  • Ορισμός αντικλήτου & Κατάθεση αίτησης αντικλήτου στην αρμόδια ΔΟΥ
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών εγγραφής στο μητρώο των ΔΟΥ,  έκδοσης και απόδοσης ΑΦΜ
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών έκδοσης ΑΜΚΑ και αριθμό μητρώου ΙΚΑ
  • Ολοκλήρωση διαδικασιών έκδοσης κάρτας εργασίας ή άδειας παραμονής
  • Ανάλυση Περιουσιακής Κατάστασης
  • Φορολογική Συμβουλευτική για επενδύσεις ή αγορά ακίνητης περιουσίας
  • Φορολογική Συμβουλευτική για ίδρυση εταιριών
  • Οικονομική Συμβουλευτική
  • Συμβουλευτική για συμβόλαια (ενοικιαστήρια, αγοραπωλησίες ακινήτων, έναρξη εταιριών κτλ)

* τα κόστη διαμορφώνονται μετά από ανάλυση αναγκών του πελάτη για το ύψος και την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών.