Σας παρουσιάζουμε μερικά πρόσφατα projects που έχουμε ολοκληρώσει.

Project

Υποστήριξη Γερμανικής εταιρίας για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα και παροχή λογιστικών και φορολογιστικών υπηρεσιών.

ΚΛΑΔΟΣ: Software

What really impressed us is their directness and professionalism in the way they are handling any situation.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Φορολογικός Προγραμματισμός
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Κόστος Μεταβίβασης
0%
Λογιστική και Φορολογιστική υποστήριξη
0%

Project

Υποστήριξη πολυεθνικής εταιρίας για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα και παροχή λογιστικών και φορολογιστικών υπηρεσιών.

ΚΛΑΔΟΣ: LOGISTICS

We were surprised by their intact responsiveness. They proved to be Absolute Efficient Professionals in every aspect in every step of our cooperation.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Φορολογικός Προγραμματισμός
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Λογιστική και Φορολογιστική υποστήριξη
0%

Project

Υποστήριξη φυσικού προσώπου πολίτη Ελβετίας με σκοπό την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα και παροχή λογιστικών & φορολογιστικών υπηρεσιών για την νέα εταιρία.

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

I would strongly recommend Atlas Consulting without any reservation, to local and foreign entrepreneurs looking for sound advice and efficient support to business creation in Greece. C.S.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Φορολογικός Προγραμματισμός
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Λογιστική και Φορολογιστική υποστήριξη
0%

Project

Εξυπηρέτηση σπουδαστών από τα Βαλκάνια για την έκδοση Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

ΚΛΑΔΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

We were really impressed from Atlas Consulting Fast Track procedures, for getting our Tax Numbers for the Tax Office so rapidly!

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%

Project

Φορολογική εκπροσώπηση πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) στην Ελλάδα και παροχή λογιστικών και φορολογιστικών υπηρεσιών.

ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

I really do not know what I would do without your help! Thank you for your support before and after my company’s incorporation. M.J.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Φορολογική Υποστήριξη
0%
Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων
0%

Project

Φορολογική εκπροσώπηση Ιρλανδικής εταιρείας για την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) στον τομέα των Logistics.

ΚΛΑΔΟΣ: LOGISTICS

…as I wanted to expand my business in Greece, I know by now that I have definitely chosen the right partner! The High Level of their expertise with their accurate guidance, helped me to establish my new company really fast and with no hassle at all. M.W. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Φορολογική Υποστήριξη
0%
Λογιστική Υποστήριξη, Τήρησης Βιβλίων
0%

Project

Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρίας με αλλοδαπούς μετόχους, φορολογική εκπροσώπηση τους, και παροχή λογιστικών & φορολογιστικών υπηρεσιών για την νέα εταιρία.

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

Atlas Team facilitated all the procedures and provided timely, accurately and reliably any information we needed in order to understand the Greek Market and how to enter in the complex Greek Business Environment. Many thanks George and Sousana! 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Φορολογική Υποστήριξη
0%
Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων
0%

Project

Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρίας με αλλοδαπούς μετόχους, φορολογική εκπροσώπηση τους, και παροχή λογιστικών & φορολογιστικών υπηρεσιών για την νέα εταιρία.

ΚΛΑΔΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

…Atlas Team facilitated all the procedures and provided timely, accurately and reliably any information we needed in order to understand the Greek Market and how to enter in the complex Greek Business Environment. Many thanks George and Sousana! 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Φορολογική Υποστήριξη
0%
Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων
0%

Project

Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρίας με αλλοδαπούς μετόχους, φορολογική εκπροσώπηση τους, και παροχή λογιστικών & φορολογιστικών υπηρεσιών για την νέα εταιρία.

ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

…Atlas Team facilitated all the procedures and provided timely, accurately and reliably any information we needed in order to understand the Greek Market and how to enter in the complex Greek Business Environment. Many thanks George and Sousana! 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Φορολογική Υποστήριξη
0%
Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων
0%

Project

Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρίας με αλλοδαπούς μετόχους, φορολογική εκπροσώπηση τους, και παροχή λογιστικών & φορολογιστικών υπηρεσιών για την νέα εταιρία.

ΚΛΑΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

..Thank you George, Sousana and your team! It is a pleasure to have a partner like you! 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Φορολογική Υποστήριξη
0%
Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων
0%

Project

Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρίας με αλλοδαπούς μετόχους, φορολογική εκπροσώπηση τους, και παροχή λογιστικών & φορολογιστικών υπηρεσιών για την νέα εταιρία.

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

… Great Team, Great Support! Many thanks George and Sousana! 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωτόκολλο Επιχείρησης
0%
Επιχειρηματική Υποστήριξη
0%
Σύσταση Εταιρίας
0%
Φορολογική Υποστήριξη
0%
Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων
0%

αναζητατε εναν αξιοπιστο συνεργάτη στην Ελλάδα;

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε!