Ανασκόπηση της οικονομικής νομοθέσιας για το 2014

Καλή και Καρποφόρα Χρονιά τόσο στην Προσωπική όσο και στην Επαγγελματική μας Ζωή.

To παρακάτω κείμενο το έχουμε πάρει από τον κόμβο του taxheaven. Ο λόγος που το δημοσιοποιούμε είναι για να (απο)δείξουμε πόσο περίπλοκο και απαιτητικό είναι το επάγγελμα του Φοροτέχνη Λογιστή και των Φορολογικών Συμβούλων αλλά για να αποδείξουμε ότι η παροχή μιας ποιοτικής υπηρεσίας που πολλές φορές για κάποιους θωρεί σαν piece of cake, ενέχει στο background πολλές ώρες μελέτης, έρευνας και συνεχόμενης εκπαίδευσηςΗ λογική των “φθηνών” λογιστικών υπηρεσιών και πακέτων που υπάρχουν στην αγορά , παρόλο που είναι θεμιτή λόγω ελεύθερης αγοράς, υποτιμά και μειώνει την επιστημοσύνη και το επίπεδο του επαγγέλματος αλλά και ενέχει άλλου είδους κινδύνων.

Ένας επιστήμονας του κλάδου, οφείλει να γνωρίζει τα παρακάτω, ώστε να μπορεί να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές στο κατάλληλο timing αλλά και με την κατάλληλη ανταμοιβή για υπεύθυνη παροχή υπηρεσιών και την ανάληψη ευθυνών.

“Αν η υγεία σου κινδύνευε, θα πήγαινες ποτέ στον πιο φθηνό γιατρό της αγοράς, ή θα πήγαινες σε αυτόν που θα μπορούσε να σε γιατρέψει;”

Μάθε για την Συνδρομική Υπηρεσία Standby

Η επιστημονική ομάδα της Atlas Consulting

“Αφήνουμε πίσω μία ακόμα δύσκολη χρονιά η οποία ήταν και αυτή, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, γεμάτη από πλήθος νέων νομοθετικών διατάξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Μέσα στο 2014 ψηφίστηκαν συνολικά 92 νόμοι από τους οποίους, οι 80 περιείχαν διατάξεις φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και αναπτυξιακών διατάξεων. Αναλυτικά οι 80 νόμοι που περιείχαν διατάξεις που άπτονται του επαγγέλματός μας ψηφίστηκαν ανά μήνα ως εξής:

Περίοδος Πλήθος νόμων που ψηφίστηκαν
Ιανουάριος 7
Φεβρουάριος 8
Μάρτιος 5
Απρίλιος 7
Μάιος 5
Ιούνιος 4
Ιούλιος 6
Αύγουστος 9
Σεπτέμβριος 8
Οκτώβριος 9
Νοέμβριος 4
Δεκέμβριος 8

Οι περισσότεροι από τους ανωτέρω νόμους, τροποποίησαν διατάξεις υφιστάμενων και σημαντικών νομοθετημάτων.

Μάθε για την Συνδρομική Υπηρεσία Standby

Οι νόμοι που υπέστησαν τις περισσότερες και σημαντικότερες τροποποιήσεις ήταν αναλυτικά οι ακόλουθοι:

Τροποποιήσεις μέσα στο 2014 Συνολικές τροποποιήσεις
4223/2014 (ΕΝΦΙΑ) 18 18
4172/2013 (ΚΦΕ) 11 19
4174/2010 (ΚΦΔ) 8 11
2859/2000 (ΦΠΑ) 5 40
3427/2005 (Ε9) 9 18
2961/2000 (Φόρος Κληρονομιών Δωρεών ) 3 19
3691/2008 (Νομ.Εσόδων από εγληματικές δραστηρ. 3 16
2523/1997 (Ποινολόγιο) 6 35
3419/2005 (ΓΕΜΗ) 6 14
4093/2012 (2o Μνημόνιο) 19 41

Την ψήφιση των νόμων ακολούθησε η έκδοση πλήθος αποφάσεων και εγκυκλίων.

Μάθε για την Συνδρομική Υπηρεσία Standby

Αναλυτικά κατά το έτος το 2014 εκδόθηκαν 2119 εγκύκλιοι, οι οποίες αφορούσαν σε εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, και λοιπά θέματα που άπτονται του επαγγέλματός μας. Ανα μήνα οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν είναι:

Ιανουάριος 212
Φεβρουάριος 191
Μάρτιος 185
Απρίλιος 212
Μάιος 206
Ιούνιος 169
Ιούλιος 181
Αύγουστος 116
Σεπτέμβριος 184
Οκτώβριος 177
Νοέμβριος 133
Δεκέμβριος 153
Σύνολο 2119

Το σύνολο των αποφάσεων αυτών αφορούσε στους εξής τομείς:

Τομείς Εκδοθείσες αποφάσεις
Φορολογία Εισοδήματος 255
Φ.Π.Α. 59
Φορολογία Κεφαλαίου 64
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων 67
Τέλη και ειδικές Φορολογίες 36
Ελεγχος – Πρόστιμα – ΣΔΟΕ 27
Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά 336
Επενδύσεις – αναπτυξιακά κίνητρα 48
Εργατικά – Απασχόληση 235
Ανώνυμες εταιρίες – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε. 15
Τελωνεία – Ειδικ. φόροι 150
Κεφαλαιαγορά – Χρηματιστήριο 11
Κτηματολόγιο 9
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2
Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων 9
Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων) 3
Σχέσεις κράτους – πολίτη 22
Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων) 2
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) 37
Οργάνωσης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 163
Λοιπά θέματα 569
Σύνολο 2119

 

Μάθε για την Συνδρομική Υπηρεσία Standby

Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα του κόμβου προκύπτει ότι, η χρονιά που μόλις μας αποχαιρέτησε ήταν πολύ παραγωγική από πλευράς νόμων, αποφάσεων κ.λπ., γεγονός που καταδεικνύει το τοπίο στο οποίο καλούμαστε να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Ο όγκος της νομοθεσίας αλλά κυρίως η συχνότητα των αλλαγών, συνθέτουν το σαθρό και ευμετάβλητο υπόβαθρο στο οποίο εργαζόμαστε.

Πηγή: taxheaven

Μάθε για την Συνδρομική Υπηρεσία Standby

Related Posts

Leave a comment