Νέα Αγγελία Εργασίας: Λογιστής – Λογιστρία

Ζητείται Λογιστής – Λογίστρια / Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Αναζητούμε Λογιστή – Λογίστρια για τη διαχείριση όλων των οικονομικών συναλλαγών. Οι αρμοδιότητες για αυτήν την θέση περιλαμβάνουν τον έλεγχο των οικονομικών εγγράφων και διαδικασιών, τη συμφωνία των τραπεζικών κινήσεων και τον υπολογισμό των πληρωμών προς το δημόσιο και την υποβολή εντύπων. Για την κάλυψη της θέσης θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας και έφεση στον εντοπισμό αριθμητικών σφαλμάτων.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα:

 • Διαχείριση όλων των λογιστικών εγγραφών
 • Διαχείριση μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων ελέγχων
 • Συμφωνίες λογαριασμών
 • Υπολογισμός φόρων και προετοιμασία δηλώσεων
 • Προετοιμασία εκθέσεων, αναφορών και προϋπολογισμών
 • Συμμέτοχή στην προετοιμασία ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης
 • Έλεγχος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εγγράφων
 • Συμμόρφωση με τις πολιτικές και τους κανονισμούς
 • Ενημέρωση πελατών

Προσόντα:

 • Πτυχίο Λογιστικής
 • Προηγούμενη εμπειρία στην τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Άριστη γνώση των λογιστικών αρχών και πρακτικών
 • Εμπειρία χρήσης λογισμικού λογιστικής της Epsilon Net
 • Προηγμένες δεξιότητες MS Office, βάσεων δεδομένων
 • Γνώση των αγγλικών απαραίτητα
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Καλή οργάνωση και αντίληψη χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά

 

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων και σχετικής αλληλογραφίας υποψηφίων για τη θέση εργασίας που ανακοινώνεται από την Atlas Consulting IKE θα γίνεται στο info@atlasconsulting.gr

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται σε:

Φιλοξενία των παραπάνω εγγράφων σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης για τους αρμόδιους εκπροσώπους της εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής υποψηφίου.

Η χρήση των δεδομένων γίνεται για την αξιολόγηση επαγγελματικών και ήπιων χαρακτηριστικών υποψηφίων για θέση εργασίας στην Atlas Consulting IKE με σκοπό την πρόσληψη.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πλήρως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επιλογή υποψηφίου, χρόνος που δεν θα υπερβεί συνολικά τους δύο μήνες από τη λήψη των δεδομένων.

Η Atlas Consulting IKE δεσμεύεται για πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679 GDPR) και όλου του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στα δικαιώματα των υποψηφίων στην ενημέρωση, την πρόσβαση και τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Leave a comment