2021 Ιούνιος

Υπάλληλος Μισθοδοσίας

04 Ιούν: Προσλαμβάνουμε: Υπάλληλος Μισθοδοσίας – Θεσσαλονίκη

Υπάλληλος Μισθοδοσίας – Θεσσαλονίκη Η Φορολογιστική και Συμβουλευτική Εταιρία ATLAS Consulting IKE με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά Υπάλληλο Μισθοδοσίας  για να στελεχώσει το Τμήμα Μισθοδοσίας…