2017 Νοέμβριος

Μικρή επιχείρηση

28 Νοέ: Πότε μια επιχείρηση είναι πολύ μικρή, μικρή και πότε είναι μεσαία επιχείρηση;

Υπάρχει μια σύγχιση στην αγορά σχετικά με τό πότε μια επιχείρηση θεωρείται πολύ μικρή, πότε θεωρείται μικρή και πότε θεωρείται…

Funding for exports

24 Νοέ: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Το Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό  στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των…

επιδοτηση ΕΣΠΑ νεων τουριστικών επιχειρήσεων

08 Νοέ: Πρόγραμμα Επιδότησης για Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε νεο Πρόγραμμα Επιδότησης για Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση…