2016 Απρίλιος

3

22 Απρ: Τι είδους επιχείρηση να ξεκινήσω;

Πολλοί νέοι, κυρίως, άνθρωποι συχνά πυκνά μας ρωτούν : “τι είδους επιχείρηση να ξεκινήσω”; Είχα κάνει ένα ebook πιο παλιά…