2014 Δεκέμβριος

maxresdefault

18 Δεκ: Το ebook "Ευτυχισμένοι Άνθρωποι – Χαρούμενη και Αποδοτική Επιχείρηση"

Στις 20 κ 21 Νοέμβρη είχαμε την τιμή  να παραβρεθούμε στο ετήσιο συνέδριο της Aiesec Youth Today με την Keynote…

Network

15 Δεκ: Προδημοσίευση Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» για Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα με επιδότηση 50%

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο…

entrepreneur

15 Δεκ: Προδημοσίευση Πρόγραμματος " Επιχειρηματική Ευκαιρία " 100% επιδότηση για ίδρυση επιχείρησης από ανέργους

Στόχος της Δράσης Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές…