2014 Μάιος

social

22 Μαΐ: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Διαδικασίες ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ – Φορολογικά & Εργατικά Θέματα

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν εταιρική μορφή, γιαυτό και με την παρακάτω παρουσίαση, δίδουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά…

business model

14 Μαΐ: Τι πρέπει να γνωριζεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα- μέρος α'

Η επιχειρηματική βιβλιογραφία είναι πολυγραφότατη τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με το φλέγον θέμα της επιλογής του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου από…