2011 Νοέμβριος

2 νέα Προγράμματα με 100% επιδότηση (Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων)

30 Νοέ: 2 νέα Προγράμματα με 100% επιδότηση (Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων)

ΔΡΑΣΗ 1 – Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up) Επιλέξιμες δαπάνες; ενοίκια, ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης,…