Προγράμματα Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν με σκοπό να προσφέρουν σε μικρές επιχειρήσεις προσεγγίσεις/μεθόδους/τεχνικές για να ακολουθήσουν προκειμένου να προβούν σε αλλαγές που είτε αφορούν όλους τους τομείς δραστηριοποίησης τους είτε συγκεκριμένους τομείς. Η Επιχειρηματική – Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση για τα Ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα και προσεγγίζει επιχειρηματικά, οικονομικά, εργασιακά και επαγγελματικά θέματα.

Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στους ανθρώπους των επιχειρήσεων, τους επαγγελματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων, την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα που τους απασχολούν με σκοπό να βρουν λύσεις στα προβλήματα τους και να ζήσουν μια πιο ισορροπημένη οικονομική πραγματικότητα αλλά και  επαγγελματική – προσωπική ζωή.

Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων, η λήψη οικονομικών αποφάσεων, η οικονομική αναδιάρθρωση και εξυγίανση, ο οικονομικός προγραμματισμός, η επίλυση ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων, η διαχείριση κρίσεων και δυσκολιών σε οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και θεμάτων όπως η προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτό-συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας, η διαχείριση κρίσεων κλπ.

Με λίγα λόγια σε βοηθά επιχειρηματικά να:
 • Nα οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου ζητήματα και να δεις τις πηγές αλλά τις πληγές της οικονομικής ευημερίας.
 • Να κερδίζεις χρήματα με πιο ευφυή τρόπο.
 • Να  οργανώσεις την επιχείρηση σου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ορθή χρήση των πόρων της.
 • Να αξιοποιήσεις και να συνδέεσαι καλύτερα τους ανθρώπους της επιχείρησης σου.
 • Να συνδεθείς καλύτερα με το αγοραστικό κοινό.
 • Να ερευνήσεις και να κατανοήσεις τι φταίει και δεν αποδίδει αυτό που κάνεις.
 • Να βελτιώνεις τις επιχειρηματικές σχέσεις (σχέση με υπαλλήλους, συνεργάτες, πελάτες κτλ).
 • Να διαμορφώσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης σου (αξιοποιώντας ένα μείγμα μάρκετινγκ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου).
 • Να διαμορφώσεις μια ξεχωριστική και αξιομνημόνευτη επιχειρηματική ταυτότητα.
και επίσης
 • Να κατανοήσεις και να αποσαφηνίσεις τι χρειάζεται από γνώσεις, πηγές, εκπαίδευση για να πετύχεις αυτούς τους στόχους.
 • Να πετύχεις αυτούς τους στόχους με μέθοδο και προγραμματισμό.
 • Να παίρνεις πιο αποδοτικές αποφάσεις.
Τα χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής που προσφέρουμε είναι:
 • Είναι ένα οne to one πρόγραμμα – κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου που σκοπό έχει να σε βοηθήσει να επιταχύνεις την επιχειρηματική και επαγγελματική σου αποτελεσματικότητα και επιτυχία.
 • Είναι μια ερμηνευμένη -σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες- λύση συμβουλευτικής που έχει σαν στόχο να σε βοηθήσει να ευθυγραμμίσεις τις προσωπικούς με τους επιχειρηματικούς σου στόχους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα σου και ξεκαθαρίζοντας την αποστολή σου.
 • Βοηθάει να επικεντρωθείς (με τόση λεπτομέρεια όπως κάνει το λέιζερ) σε οτι πραγματικά θα κάνει την διαφορά σε σένα και την επιχείρηση σου και μετά σε βάζει σε διαδικασία γρήγορης και βιώσιμης ΔΡΑΣΗΣ που πάει μπροστά εσένα και την επιχείρηση σου.
 • Σε βοηθάει να πετύχεις περισσότερα σε λιγότερο χρόνο με πιο έξυπνο τρόπο εργασίας.
 • Σε βοηθάει να αναπτύξεις εργαλεία και τεχνικές και γνώσεις που χρειάζεσαι και μετά να διαδράσεις άμεσα με αυτά.
 • Σε βοηθά να πετύχεις την αναβάθμιση σου και απογειώσεις την καριέρα σου.
 • Υποστηρίζει στην δημιουργία νέας επιχειρησιακής κουλτούρας σχετικά με την δημιουργικότητα, τις αξίες και την αειφόρα ανάπτυξη.
 • Δεν είναι για σένα που δεν είσαι αποφασισμένος – αποφασισμένη για να πετύχεις.
εξετάζοντας τους εξής τομείς της επιχείρησης σου:
 • Στρατηγική  | Χρηματοοικονομικά
 • Προϊόν/Υπηρεσία και Παραγωγή/Παροχή
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Προσωπικού
 • Εξυπηρέτηση Πελατών | Πωλήσεις | Marketing
 • Διαδικασίες
 • Διαφοροποίηση & Επιχειρηματική Ταύτοτητα
Λόγω της επιμελούς επικέντρωσης στην βελτίωση και στην ανάπτυξη,  τα Προγράμματα Συμβουλευτικής της Atlas πολύ γρήγορα έγιναν η προτιμώμενη προσέγγιση/μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες ή/και τα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων γιατί θεωρείται σαν ο πιο χρονικά βιώσιμος, επαρκής και αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν αλλαγές (γιατί επικεντρώνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες τους).

Μακροχρόνια Προγράμματα Συμβουλευτικής

Η αλλαγή δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε βοηθά να διαμορφώσεις τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ξεκίνησεις με σωστές βάσεις μια Νέα Επιχείρηση και να αναπτύξεις υγιώς μια Υφιστάμενη Επιχειρήση προσφέροντας στην αγορά, προιόντα και υπηρεσίες Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας. Για αυτό σχεδιάσαμε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Συμβουλευτικής που περνά την Νέα ή την Υφιστάμενη Επιχείρηση από Ακτινογραφία και μέσα από μια Οργανωμένη και Αποσαφηνισμένη Διαδικασία  που αντιμετωπίζει την επιχείρηση ολιστικά.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής πριν το ξεκίνημα Νέας Επιχείρησης

Υπηρεσία που απευθύνεται σε άτομα ή ομάδες ατόμων που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση και θέλουν από την αρχή να θέσουν γερές βάσεις.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάπτυξης για Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Υπηρεσία που απευθύνεται σε οικογενειακές επιχειρήσεις που σκοπό έχουν να διαμορφώσουν συνθήκες ομαλής μετάβασης από γενιά σε γενιά.

Healthy Business Bundle: Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εξυγίανσης Υφιστάμενης Επιχείρησης

Υπηρεσία που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν δει τα πρώτα άσχημα σημάδια Αρνητικής Απόδοσης και Ζημιών και θέλουν να αντιστρέψουν την κατάσταση της επιχειρησιακής ύφεσης.

Customer Experience Journey: Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάπτυξης Πελατολογίου Επιχείρησης

Υπηρεσία που απευθύνεται σε  νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν το πελατολόγιο τους καθώς και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν στο ήδη υπάρχον πελατολόγιο.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπηρεσία που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν δει τα πρώτα άσχημα σημάδια Αρνητικής Απόδοσης και Ζημιών και θέλουν να αντιστρέψουν την κατάσταση της επιχειρησιακής ύφεσης.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάπτυξης Πελατολογίου Επιχείρησης

Υπηρεσία που απευθύνεται σε  νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν το πελατολόγιο τους καθώς και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν στο ήδη υπάρχον πελατολόγιο.

Βραχυχρόνια Προγράμματα Συμβουλευτικής

Πως να ξεχωρίζεις μέσα στο πλήθος: Η Αξιομνημόνευτη Πρόταση Μοναδικής Αξίας της Επιχείρησης σου!

Πρόγραμμα Βιωματικής Συμβουλευτικής 5 Συναντήσεων που σε βοηθά να αποσαφηνίσεις και να διατυπώσεις τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις στην αγορά!

Money Bundle: Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Για Στοχοθέτηση Οικονομικών & Οικονομικού Προγραμματισμού

Υπηρεσία που απευθύνεται σε οικογενειακές επιχειρήσεις που σκοπό έχουν να διαμορφώσουν συνθήκες ομαλής μετάβασης από γενιά σε γενιά.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες του Brand Marketing Εταιριών που προσφέρουμε;