Γιώργος Κάλφας
CEO – Φορολογικός Σύμβουλος – Φοροτέχνης Λογιστής Ά Τάξης

Γεια σου,

Είμαι ο Γιώργος Κάλφας και διοικώ την εταιρία μας εδώ και 10 χρόνια. Χαίρομαι πολύ που μέσα από την εμπειρία μου, είμαι σε θέση να υποστηρίζω αποτελεσματικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον Φορολογικό τους Σχεδιασμό, την Φορολογική τους Στρατηγική, τα Εργατικά σου ζητήματα καθώς και στην Ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Παράλληλα με την υποστήριξη των επιχειρήσεων, η ειδίκευση μου σε Θέματα Παγκόσμιου Φορολογικού Σχεδιασμού με καθιστά πολύτιμο συνεργάτη για άτομα και εταιρίες από το εξωτερικό που είτε έχουν περιουσία στην Ελλάδα, είτε εργάζονται στην Ελλάδα ή θέλουν ξεκινήσουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  καθώς και δίδω ομιλίες και κάνω επιμορφώσεις πάνω στην Φορολογία και στην Λογιστική.

Μερικά από τα πτυχία και τα διπλώματα εξειδίκευσης που έχω είναι τα εξής (αν και έχω πολλά περισσότερα): είμαι κάτοχος πτυχίων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στον Εσωτερικό Έλεγχο και Ελεγκτική των Επιχειρήσεων ( από το Association of International Accountants) και έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Συμβουλευτική Ψυχολογία- MSc (City College – International Faculty of the University of Sheffield). Είμαι μέλος της διεθνούς κοινότητας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (SHRM) του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος Άδειας Φοροτέχνη Α’ τάξης.

Επαγγελματικός μου στόχος είναι να συντελέσω στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων που εργάζονται μέσα σε αυτές, στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και στην βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής επιχειρηματιών και εργαζομένων.